Kolind Byfornyelse

Områdefornyelse af Kolind Midtby.

Områdefornyelsen af Kolind Midtby omfatter en helhedsorienteret byfornyelsesindsats i forhold til forbedring af de offentlige byrum, stier, parkering og trafikale forhold samt nye muligheder for kulturelle og sociale aktiviteter.

Byens Hus bliver en del af Kolind+ : Det nye kombinerede kultur og idrætshus, som opføres som en udvidelse af Kolind Hallen ved Bugtrupvej. Kolind+ er byens nye samlingssted, hvor alle byens foreninger og borgere kan låne lokaler til aktiviteter, hvor der opføres et helt nyt bibliotek og egnsarkiv, og hvor de nye idrætsfaciliteter, der opføres i tilknytning til den eksisterende idrætshal, giver nogle unikke muligheder for foreningsaktiviteter, for kulturen og for idrætsaktiviteter.

Fristen for gennemførelsen af den helhedsorienterede byfornyelse af Kolind Midtby er forlænget til den 1. sept. 2016 pga. processen omkring Byens Hus og opførelsen af Kolind + skal vil stå færdig primo juni 2016.

Se status og indhold af de enkelte delprojekter i menuen til venstre.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Alette Lena Skov-Hansen, gerne via mail til alsh@syddjurs.dk eller på telefon direkte til 87 53 50 58. 

PROGRAM

Områdefornyelsen af Kolind Midtby tager udgangspunkt i det program, som er udarbejdet på baggrund af den borgerinddragelsesproces, der blev gennemført i efteråret 2009.

Programmet beskriver indholdet af de enkelte delprojekter og kan ses her.

Det samlede budget for områdefornyelsen udgør 9 mio. kr. Der er sket mindre justeringer af budgettet og af den skitserede tidsplan. Det reviderede budget for områdefornyelsen kan ses her.

En del af de borgere, foreninger og ildsjæle der deltog i programudarbejdelsen har fortsat deres engagement i relation til de enkelte delprojekter, ligesom konkrete lodsejere og samarbejdspartnere har deltager i de forskellige arbejdsgrupper.

Resultatet af disse arbejdsgrupper har resulteret i udarbejdelsen af et eller flere skitseprojekter, der kan ses i menuen herunder eller under det enkelte delprojekt.

Opdateret: 21-09-2017 11:45

Kontakt

Relaterede links

Feedback