Byport ved Mårupvej

 

Byport ved Mårupvej

Med indsatspuljen blev der fjernet endnu en tom og forfalden bygning med en synlig placering i byen. Til afskærmning af det blottede gårdrum ud mod henholdsvis Mårupvej og den offentlige stie til søen og Simonsens Eng er der opført en ny teglmur. Portene mangler.

Omlægningen af Tennisvej, Mårupvej og Drasbeksgade.

Den nye vej der leder den tunge trafik uden om midtbyen blev indviet den 25. august 2012.

Opdateret: 12-06-2014 11:29

Kontakt

Relaterede links

Feedback