Kommuneplan 2016

Kommuneplan 2016 er en digital kommuneplan. Der er adgang til kommuneplanen på  www.syddjurs.dk/kommuneplan2016.


Forslag til Kommuneplan 2016 har været i offentlig høring i perioden 19. april til 14. juni 2016. Der indkom 62 høringssvar.
Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016, og behandlingen af de indkomne høringssvar skete på Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016, og på Byrådets møde den 21. september.
Du kan læse referat fra Byrådsmødet pkt. 705 her:

I kommuneplanen samtænkes eksisterende lovgivning, byrådets visioner for udviklingen, forskellige interesser i anvendelsen af vores arealer og praktiske nødvendigheder i ét samlet billede, der fortæller os, hvad der kan lade sig gøre hvor. Der fastlægges også overordnede rammer for fremtidige lokalplaner for de områder, der kan udvikles i.

Kommuneplanen indeholder således overordnede svar på vidt forskellige spørgsmål om kommunens fysiske udvikling. For eksempel: Hvor må der byudvikles - og hvilken slags udvikling? Hvilken rolle skal byer, landsbyer og landområder spille? Hvor er der særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser, og hvordan beskytter vi dem? Hvilken type erhverv må ligge i hvilke områder? Hvor er der behov for at udvide veje og cykelstier? Hvor må man opsætte vindmøller eller solcelleanlæg, og hvilke krav skal de opfylde? Og meget, meget mere.

Opdateret: 16-02-2018 14:30
Feedback