Endelig vedtagelse af planer

Her kan du se hvilke lokalplaner, som for nylig enten er trådt i kraft eller vedtaget endeligt af Byrådet.


 
Når det på denne side er offentliggjort, at Byrådet har truffet beslutning om endelig vedtagelse af en lokalplan og/eller et kommuneplantillæg, så kan denne beslutning påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, inden for 4 uger fra offentliggørelsen. Se videre herom under klagevejledning.

På kortet og i listen under kan du se de planer der er vedtaget indenfor de seneste 4 uger, eller som er trådt i kraft indenfor de seneste 4 uger. Hvis du ikke kan se nogen er der ikke vedtaget eller trådt nogen lokalplaner i kraft indenfor de seneste 4 uger.

 

Opdateret: 03-07-2018 15:29
Feedback