Solenergianlæg ved Mesballe

Her kan du læs mere om projektet.

Hvad ved vi om projektet

Forudgående høring i forbindelse med opstilling af solceller ved Mesballe

Baggrundsnotat vedrørende indkaldelse af idéer og forslag for mulig planlægning for større solcelleanlæg.

Oversigt over høringssvar i forbindelse med forudgående høring for opstilling af solceller ved Mesballe

 

Hvad har politikerne besluttet

Fase 1: Før byrådet afgør, om et energiprojekt skal modnes

 

+ Punkt 662 Planlægning for solenergianlæg. Forudgående offentlighedsfase

Følgende projekter sendes i forudgående offentlighed:

 • Solenergi ved Bjørnholm
 • Solenergi ved Kolind
 • Mesballe fornybar energipark
 • Nimtofte solcellepark
 • Ridsegård solcellepark

Se referatet fra mødet den 3. september 2020 her:

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) - 30-09-2020 | Syddjurs Kommune

 

+ Punkt 795 Planlægning for solenergianlæg. Behandling af forudgående offentlighedsfase

Følgende projekter igangsættes:

 • Mesballe fornybar energipark

 • Høegholm Energi og Naturpark

Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende at lokalplanlægningen og tillæg til kommuneplanen for Mesballe og Høegholm igangsættes på baggrund af denne behandling af Høringsfasens resultater – i 2021.

 

Udvalget for plan, udvikling og kultur har følgende forventninger til en kommende kommune- og lokalplanlægning:

 • Planlægningen skal ske i dialog mellem udviklere, kommune og lokalsamfund, og der skal være en plan for fremadrettet lokal dialog og kommunikation.

 • Den visuelle påvirkning imødegås i videst muligt omfang. Det kan handle om skærmende beplantning, højde på solceller, placering af solceller, afgrænsning af området og lignende.

 • Lokalsamfundenes adgang til stiforløb, (adgang til) bynær natur, biodiversitetsarealer og mulighed for formidling/sundhed/kultur indgår i projekterne.

 • Hensyn til miljø samt dyre- og planteliv tilgodeses.

 

Udvalget for plan, udvikling og kultur forventer at ovenstående forventninger er inddraget allerede ved igangsætningssagen, men også at de er bærende og synlige i den videre planlægning.

 

Specifikt for Høegholm vil Byrådet endvidere lægge vægt på følgende:

 • Udvikler tilslutter sig, at det selvstændige område vest for Århusvej, ikke indgår i den videre planlægning

 • At projektet udvikles i en tæt dialog med de nærmeste naboer

 

Se referatet fra mødet den 23. juni 2021 her:

Byrådet - 23-06-2021 | Syddjurs Kommune

 

Fase 2: Arbejdet med at lave lokalplan og tillæg til kommuneplan

Denne fase er vi i nu. Der er endnu ikke truffet politiske beslutninger i denne fase

 

Det arbejder vi med

Læs mere om hvad vi arbejder med lige nu.

Opdateret: 18-11-2021 13:19

Kontakt