Planstrategi

Syddjurs Kommune skal udarbejde en planstrategi hvert fjerde år. Planstrategi 2015 er nu vedtaget.

Syddjurs Byråd vedtog Planstrategi 2015 den 29. april 2015. Frem til den 30. juni 2015 afholdes en debat om kommunens fremtid, hvor offentligheden kan komme med bemærkninger til den nye planstrategi og med forslag og idéer til den kommende kommuneplan.

 

Hvad er en planstrategi?

En planstrategi er byrådets strategi for kommunens udvikling i de kommende år. Den sætter samtidig rammerne for udarbejdelsen af den efterfølgende kommuneplan og evt. også andre planer og politikker.

I planstrategien tager byrådet udgangspunkt i den nuværende Syddjurs Kommune og ser fremad imod, hvor vi gerne vil hen, og hvordan vi kommer dertil. Planstrategien bliver på den måde et overordnet styrings- og udviklingsredskab for hele kommunen.

Planstrategien omsættes efter vedtagelsen til konkrete målsætninger, retningslinjer og rammer for kommunens fysiske udvikling i en ny kommuneplan. Kommuneplanen er en fysisk plan, hvor der bl.a. reserveres arealer til byudvikling og grønne områder, udpeges særligt vigtige natur- og landskabsområder, mulige områder til vindmøller og biogasanlæg og meget andet.

Byrådet offentliggør i planstrategien alle de større ændringer, der skal indarbejdes i den nye kommuneplanen. I minimum otte uger efter offentliggørelsen kan borgere, foreninger og virksomheder indsende bemærkninger og idéer til ændringerne, inden kommuneplanen udarbejdes.

 

Hvorfor lave en planstrategi?

Ifølge planloven skal byrådet inden for de første to år af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for den kommuneplanlæg­ning, som skal vedtages inden udgangen af byrådets valgperiode.

Planstrategien er et politisk ledelsesværktøj og har tråde til alle udvalg. Samtidig er den et administrativt ledelsesværktøj, der kan skabe sammenhæng mellem store dele af hele kommunens virksomhed, og som ser planlægning, budget og målstyring i en hel­hed.

Et stærkt og bredt ejerskab til strategien og visionerne bag er afgørende for realisering af visionen og for bestræbelserne på at skabe identitet og udvikling i kommunen.

 

Hvad skal en planstrategi indeholde?

Ifølge planloven skal en planstrategi indeholde:

  • Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden vedtagelsen af sidste kommuneplan

  • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for kommunens udvikling

  • Byrådets beslutning om, om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller indenfor enkelte områder ved udarbejdelsen af den kommende kommuneplan

 

Opdateret: 05-05-2015 12:19

Kontakt

Feedback