Planstrategi 2012

Planstrategi 2012 var byrådets strategi for kommunens fysiske udvikling i årene 2012-2014. Den er nu blevet afløst af Syddjurs Planstrategi 2015.

Syddjurs Planstrategi 2012 var byrådets vision og strategi for kommunens udvikling i årene 2012-2015. Den blev vedtaget af Syddjurs Byråd den 26. januar 2012 og dannede baggrund for udarbejdelsen af Kommuneplan 2013.

Planstrategi 2012 er nu blevet afløst af Planstrategi 2015, som blev vedtaget den 29. april 2015 og offentliggjort den 5. maj 2015.

 

Hvad handlede Planstrategi 2012 om?

Syddjurs Planstrategi 2012 indddelte bl.a. kommunen i fire udviklingsområder: Det blå bånd, det grønne bånd, Ebeltoft-området og landområderne. Den udstak principper for, hvordan vi i Syddjurs skal balancere mellem brug og beskyttelse af vores smukke natur. Den satte fokus på kommunens vækstmuligheder indenfor bosætning, erhverv og turisme. Den satte fokus på behovet for nytænkning i kommunens opgaveløsning og et aktivt civilsamfund som grundlag for Syddjurs som fremtidens velfærdskommune. Og meget mere.

 

Planstrategi 2012 var en digital strategi, dvs. udformet som en hjemmeside. Læs den her.

Opdateret: 05-05-2015 12:21

Kontakt

Feedback