Planstrategi 2015

Syddjurs Planstrategi 2015 er den gældende planstrategi i Syddjurs Kommune. Strategien fremlægges som oplæg til offentlig debat om kommunens fremtid og den kommende kommuneplan i perioden 5. maj til 30. juni 2015.

Syddjurs Planstrategi 2015 er den gældende planstrategi i Syddjurs Kommune. Den blev vedtaget af Syddjurs Byråd på byrådsmødet den 29. april 2015.

Nu indkalder Byrådet borgernes bemærkninger til planstrategien og forslag og idéer til den kommende kommuneplan. Den offentlige debat slutter den 30. juni 2015.

 

Læs Planstrategi 2015

Planstrategi 2015 er en digital strategi, dvs. den er opsat som en hjemmeside. Find planstrategien på:

www.syddjurs.dk/planstrategi

På forsiden findes en genvej til læsevejledningen i øverste højre hjørne.

 

Planstrategiens indhold

Planstrategi 2015 er byrådets overordnede strategi for kommunens udvikling i de kommende år. I planstrategien tager byrådet udgangspunkt i den nuværende Syddjurs Kommune og ser fremad imod, hvor vi gerne vil hen, og hvordan vi kommer dertil.

Byrådet sætter i Planstrategi 2015 fokus på fire indsatsområder, der skal præge kommunens udvikling i 2015-2017: Bosætning, Erhvervsudvikling og beskæftigelse, Natur, Kultur og Landskab og Det innovative Syddjurs. Indenfor hvert indsatsområde peges på konkrete indsatser og projekter, som byrådet vil arbejde for i byrådsperioden.

Byrådet oplyser i planstrategien også om, hvordan kommuneplanen skal ændres ved næste kommuneplanrevision. Udarbejdelsen af den nye kommuneplan sættes i gang efter den offentlige debatperiode, hvor offentligheden kan indsende idéer til kommuneplanlægningen.

 

Indkaldelse af bemærkninger, idéer og forslag

Har du bemærkninger til Planstrategi 2015? Eller forslag og idéer til Kommuneplan 2016? Så er det nu, du skal komme frem med dem!

Syddjurs Kommunes borgere, virksomheder, foreninger m.fl. er inviteret til at deltage i den offentlige debat om kommunens fremtid i perioden fra den 5. maj til den 30. juni 2015.

Du kan få indflydelse ved at sende bemærkninger og idéer til os. Bemærkninger og idéer skal være skriftlige, og kan indsendes fra Planstrategi 2015's side "Din mening", som e-mail til syddjurs@syddjurs.dk (link sends e-mail), eller med post til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Dit bidrag skal være modtaget af Syddjurs Kommune senest den 30. juni.

 

Hvordan bruges dine bemærkninger og idéer?

Byrådet tager stilling til alle bemærkninger på et byrådsmøde efter afslutningen af den offentlige debatperiode. Her besluttes også, hvilke bemærkninger og idéer, der skal indgå i det videre arbejde med den næste kommuneplan og eventuelt andre sektorplaner og politikker. Planstrategi 2015 i sig selv vil ikke blive ændret.

Opdateret: 05-05-2015 11:44

Kontakt

Feedback