Ældre og pårørende - COVID-19

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Besøg på plejecentre

Regeringen har pr. den 18. marts kl. 10.00 udstedt et forbud mod besøgendes adgang til plejecentre og bosteder, for at mindske risikoen for spredning af coronavirus.

Forbuddet gælder alle kommunens plejecentre, aflastningspladser og bosteder med tilknyttet personale og fællesboligarealer.

Besøg hos en kritisk syg eller døende person er undtaget fra forbuddet.

Vores personale er stadig til rådighed over telefonen, men vi henstiller til at henvendelse sker i tidsrummet 10.30 – 11.30. Personalet vil naturligvis altid kontakte de pårørende ved ændringer i en beboeres sundhedstilstand.
 

Mad

Vi leverer som vanligt madservice til hjemmeboende borgere.

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fungerer som normalt.

Visitationen

For at undgå smittespredning vil visitationen foregå telefonisk. Du kan kontakte Visitationen som vanligt på 87 53 58 59.

Visitationen kan træffes mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 11.00 og 13.00 – 14.00. Onsdag og fredag kl. 09.00 – 11.00.

Trænings- og aktivitetscentre

Alle trænings- og aktivitetscentre er pt. lukket ned for al aktivitet og træning.

Alle centre har lukket ned for caféerne. 

Demenscenter Syddjurs

Værestederne i Kolind og Ebeltoft samt alle træningstilbud på Lindegården er lukket.

Der vil fortsat være mulighed for telefonisk rådgivning. 

Kontakt 

Du kan få svar på de allerfleste spørgsmål på Sundhedsstyrelsens side. Har du spørgsmål til egen sundhed kan du også kontakte egen læge.

> Kommunens callcenter 87 53 50 00, se åbningstider nederst på siden

> Hjemmesygeplejen 87 53 60 00,  alle hverdage kl. 9-11 og kl. 13-14.

> Sundhedsplejen 87 53 55 00, se åbningstider på sundhedsplejens side

> Hjemmeplejen 87 53 66 00, Se åbningstider på Hjemmeplejens side

 

Opdateret: 18-03-2020 12:17

Kontakt