Biblioteker og fritidstilbud - COVID-19

Biblioteker, fritidstilbud, Kolind+

Fortsat skærpede tiltag frem til den 5. april.

Bibliotekerne har lukket

Alle indendørs aktiviteter inden for kulturområdet og sport og fritidsområdet er lukket. Vores idrætshaller, foreningslokaler, kulturhuse og biblioteker holder dermed lukket.

Nye regler fra den 22. marts

Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer

Retningslinjer for udendørsidræt
Pr 1. marts 2021 gælder der nye restriktioner for udendørs idræt og foreningsaktivitet.

  • Udendørs idræt kan gennemføres med max 25 personer. Øvrige retningslinjer følges som normalt. 
  • Der er ikke krav om corona-test i forbindelse med udendørs idræt. 
  • Al indendørs idræt er lukket ned.

Praktisk håndtering af udendørs idræt/aktivitet

  • Træning/aktiviteter skal foregå i grupper med max 25 personer. Træner/leder tæller også med i disse 25 personer. Hver gruppe skal have sin egen træner/leder. 
  • Der må gerne være flere grupper a 25 personer på samme facilitet, dog skal disse grupper være adskilt med mindst 2 meter hele tiden. Person fra gruppe 1 må aldrig ”flytte” til gruppe 2 i løbet af aktiviteten.
  • Så vidt det er muligt anbefales det at deltager medbringer eget udstyr. Bolde, materialer og udstyr skal rengøres ofte og mindst imellem hver gruppe
  • I idrætter/aktiviteter med tæt kropskontakt og berøring er det yderst vigtigt at have fokus på de generelle retningslinjer og håndhygiejne.

Kommunal hotline vedrørende Idræt
Foreninger kan få sparring eller inspiration til at komme i gang ved at kontakte udviklingskonsulent på idrætsområdet Kristian Olsen på tlf. 24904890 eller per mail til krol@syddjurs.dk

Opdateret: 29-03-2021 14:14

Kontakt