Liste over daginstitutioner i Syddjurs

Kommunale og private daginstitutioner

 

 

Institution

Leder, tlf., e-mail og hjemmeside

   

Hornslet Øst

Børnehuset
Mosegården
Stadionvej 25
8543 Hornslet

Integreret institution

Børnehuset
Hanehøj
Eskerodvej 5
8543 Hornslet

Integreret institution

Kis Schlosser, aftaleholder
ksc@syddjurs.dk
Mosegården
Vuggestuen 61131880 åben kl. 12-14
Børnehaven 61136339 åben kl. 7-11 og igen fra 15-17
Kontoret 61131230 er åben hele dagen, men bedst mellem 8-15
www.hornsletoest.dk
Hanehøj

Børnehave : 30692236

Vuggestuen : 30691420

www.hornsletoest.dk

Børnehuset Æblehaven
Egedalsvej 7
8400 Ebeltoft

Integreret institution

Leder Inger Sevelsted Skovbo
 

2028 3082

rød stue 5144 9210 roed@aeblehaven-ebeltoft.dk

gul stue 5144 9209 gul@aeblehaven-ebeltoft.dk

vuggestuen 5144 9205
vug@aeblehaven-ebeltoft.dk
Skiven 5144 9202
skiven@aeblehaven-ebeltoft.dk

www.ebeltoftboernehus.dk

Hornslet Vest

 

Børnehuset
Bækdalen
Tendrup Hovvej 7 a
8543 Hornslet

Integreret institution

Børnehuset Ågården
Ågårdvej 3
8543 Hornslet

integreret institution

 

Ulrik Nørgaard Jensen
unje@syddjurs.dk
 

87 53 57 90
http://www.baekdalen.dk/

 

 

Telefon: 86 99 47 89
www.bh-aagaarden.dk

Børnehuset Hyrdebakken
Hyrdebakken 2
8400 Ebeltoft

Integreret institution

Leder Inger Sevelsted Skovbo
Børnehaven 2119 2055
Vuggestuen 2119 2069
hyrdebakken@mail.dk

www.ebeltoftboernehus.dk

Børnehuset
Moesbakken
Moesbakken 2a
8410 Rønde

Integreret institution

Konst. leder Inger Helbech Henriksen
ihh@syddjurs.dk

87 53 52 40

20 78 77 67

www.roendeboernehus.dk

Børnehuset Ringvejen
Nordre Ringvej 5
8550 Ryomgård

Integreret institution

Charlotte Thastum

86 39 48 50

ct@syddjurs.dk

http://www.bh-ringvejen.dk

Kolind Børnehus
Bugtrupvej 29
8560 Kolind

Integreret institution

Solveig Havmand
87 53 58 10
30 58 27 57
22 34 38 52

stha@syddjurs.dk

 http://www.kolindbornehus.dk/

Børnehuset
Vigen
Anemonevej 12
8410 Rønde

Integreret institution

Konst. leder Inger Helbech Henriksen
ihh@syddjurs.dk

87 53 51 80

8753 5475

www.roendeboernehus.dk

Børnehuset
Ådalen

Kløvevej 1
Skørring
8544 Mørke

integreret institution

Leder Carsten Bonde Braüner

20 17 05 74

cbb@syddjurs.dk

www.aadalen1.dk

Kastanjehuset
Parkvej 19
8544 Mørke

Integreret institution

Helle Tarp Madsen

8753 5260

60 12 38 97

htm@syddjurs.dk

http://www.kastanjehuset.dk/

Børnehuset Mols
Lyngevej 20
8420 Knebel

Integreret institution

Jette Kristensen, pædagogfaglig leder

86 35 17 65

jekr@syddjurs.dk

http://www.molsskolen.dk/boernehaver/

Margrethe-børnehaven

Bøgevej 1
Pindstrup
8550 Ryomgård

Integreret institution
Handicap afdeling

konst. leder Jane Sørensen
jas@syddjurs.dk

Kontor 21172240
Hjortestuen 23746816
Rævestuen 23747038
Krudtuglerne 23747801
Grævlinghuset 23743524

http://www.margrethe-bornehaven.dk/

Naturbørnehaven Mols Bjerge
Postboks 25
8420 Knebel

Børnehave

Jette Kristensen, pædagogfaglig leder

30 29 09 03

jekr@syddjurs.dk

http://www.molsskolen.dk/boernehaver/

Poppelvejens
Børnehave

Poppelvej 9
8550 Ryomgård

Børnehave

konst. leder Charlotte Thastum

Børnehave:
87 53 60 26 

Kontor:
87 53 57 70

ct@syddjurs.dk

www.poppelvejen.dk

Rosmus Børnehus
Fiskegårdevej 7a, Rosmus
8444 Balle

integreret institution

 


Birthe Jørgensen

87 53 60 10
kontor og sfo
87 53 61 75

blj@syddjurs.dk

http://www.rosmusskole.skoleintra.dk

Thorsager Skole og Børnehus
Kløvervangen 6
Thorsager
8410 Rønde      

Integreret institution     

Lisbeth Munksgaard, aftaleholder
Claus Ravnsbæk, pæd.faglig leder

8753 5481

clra@syddjurs.dk

Thorsager skole og børnehus

Børnehuset Uglen
Århusvej 27
Ugelbølle
8410 Rønde


Integreret institution

Linda Elkjær

20 30 57 18

87 53 54 88

lian@syddjurs.dk


http://www.bornehusetuglen.dk
 

Private institutioner:

 

Dråbitten
Dråby Bygade 24
8400 Ebeltoft

integreret institution

Lisa Daugård Larsen
8634 6222
draabitten@gmail.com
www.draabitten.dk

Legehuset Hulahop
Banevænget 13 A
8544 Mørke

Integreret institution

Tlf. 8110 1528
Leder Ann Steendorf Rosenlund
Mobil 51304464

kontakt@legehuset-hulahop.dk
www.legehuset-hulahop.dk

Kalø Skovbørnehus
Grenåvej 18 A
8410 Rønde

integreret institutuion

Michael Jørgensen

8637 2525

roendefrieskov@gmail.com

www.roendefrieskov.dk

Lærkehuset
Egedalsvej 3
8400 Ebeltoft

integreret institution

Timothy Munslow
leder@dfb-laerkehuset.dk
22900359
leder@dfb-laerkehuset.dk

www.dfb-laerkehuset.dk

Den Grønne Gårdvuggestue
Tangvejen 3, Ugelbølle
8410 Rønde

 

 

Ryomgård Realskoles børnehave
Vestergade 34
8550 Ryomgård

 

Feldballe Frie Børnehus
Kejlstrupvej 7, Feldballe
8410 Rønde
integreret institution
 

Privat inst. Solbærkrogen
Ramtenvej 13 B
8581 Nimtofte
integreret institution

 

Leder Marlene Stilling
kontakt@dggvuggestue.dk
Mobil 60449139
www.dengroennegaardvuggestue.dk

 

 

Leder Mette Mygind
ryomreal@ryomreal.dk
tlf. 20 35 57 77
www.ryomreal.dk
 

www.feldballe-friskole.dk
info@feldballe-friskole.dk

tlf. 6969 2551

Ulla Mouritzen

kontor@solbaerkrogen

tlf. 8639 8539

Private børnepassere     

www.privatedagplejereisyddjurs.dk

 

Opdateret: 22-09-2018 10:45

Kontakt

Relaterede links

Feedback