Økonomisk friplads

Blanketter/Selvbetjening: 

Hvis husstandsindkomsten ligger indenfor en lovbestemt grænse, kan du søge om økonomisk fripladstilskud, når dit barn er indmeldt i kommunal vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller privat daginstitution. Der kan ikke søges økonomisk fripladstilskud til børn i juniorklub, privat børnepasning og SFO på privat- eller friskole.

Se fripladsskala for 2017 her

Ansøg om økonomisk fripladstilskud:
Økonomisk fripladstilskud skal søges via Digital Pladsanvisning.

Modtager du økonomisk fripladstilskud skal du oplyse Borgerservice om ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Det gør du digitalt, via Digital Pladsanvisning.

Du kan læse mere om økonomisk friplads på www.borger.dk

 

Ny lov om tilskud til økonomisk friplads fra 1. januar 2016

Den nye lov betyder blandt andet, at Borgerservice fra 1. januar 2016 hver måned skal tjekke grundlaget for beregningen af dit fripladstilskud med oplysninger fra SKAT om din/jeres indkomst.  

Hvis det viser sig, at du har modtaget for meget eller for lidt i tilskud, får du enten en ekstra regning eller penge tilbage i forbindelse med næste opkrævning. Husk at indsende en ny ansøgning via Digital Pladsanvisning, hvis din indkomst skal rettes i de efterfølgende måneder.

Information om nye regler til borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud - se vedhæftet herunder

Opdateret: 08-08-2017 15:25

Kontakt

Feedback