Tilfredshedsundersøgelse i dagpasningen

Brugere af dagpleje og institutioner er spurgt om deres mening om tilbuddene.

Der er i august og september måned 2015 gennemført brugertilfredsundersøgelse på dagtilbudsområdet.
Dels er Dagplejen med 92 ansatte dagplejere blevet undersøgt.
Dels er Daginstitutionerne med 23 institutioner, hvor der er indskrevet 1214 børn, er forældrene blevet spurgt.

Den samlede tilfredshedsgrad i Syddjurs kommune var i 2012 89% for daginstitutionernes vedkommende og hele 93% for dagplejens vedkommende. Altså forholdsvis langt over det politisk fastsatte måltal på 80%.

De mere specifikke resultater for 2015 kan uddrages af undersøgelserne.
Du kan hente undersøgelserne som pdf her:

 

Opdateret: 25-01-2017 10:29

Kontakt

Relaterede links

Feedback