Den socialfaglige rådgiver i Syddjurs Kommune

Den socialfaglige rådgiver er med til at sikre en tidlig indsats for at forebygge, at en begyndende bekymring omkring et barns trivsel vokser sig stor.

Formålet med de socialfaglige rådgivere er tidligt at opspore socialfaglige problematikker hos børn i dagtilbud og på skoler med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. De socialfaglige rådgivere er et tilbud til skoler, dagtilbud samt til børn, unge og familier, når barnet/den unge ikke er tilknyttet Familierådgivningscentret.

Udgangspunktet for de socialfaglige rådgiveres arbejde er det enkelte barns trivsel. Det betyder, at den socialfaglige rådgiver har behov for informationer fra både dagtilbud, skole og hjem om barnets trivsel og udvikling – og også ofte fra barnet selv. Kontakten mellem den enkelte familie og den socialfaglige rådgiver skabes ved

 • at den socialfaglige rådgiver deltager i et tværfagligt møde på skolen sammen med forældrene
 • at forældrene selv tager kontakt til den socialfaglige rådgiver
 • at lærer/pædagog eller andre fagpersoner formidler kontakten til den socialfaglige rådgiver
 • at barnet/den unge selv tager kontakt til den socialfaglige rådgiver på skolen

De socialfaglige rådgivere tilbyder råd og vejledning både til familier og professionelle på skoler og i daginstitutioner.

Familier

I forhold til børn og familier kan der tilbydes et korterevarende samtaleforløb med den socialfaglige rådgiver for at sikre en hurtig og forbyggende indsats. Eksempler på opgaver for den socialfaglige rådgiver:

 • Samtaler med børn, der har det svært pga. særlige forhold i familien fx forældres skilsmisse.
 • Samtale med forældre, der ønsker hjælp for at skabe et bedre samspil med deres barn.
 • Samtaler med børn og/eller forældre, hvor forældrene oplever udfordringer omkring deres barn fx i forhold til begyndende skolefravær, ængstelighed hos barnet, bekymrende adfærd, selvværdsproblematikker, præstationsangst, spilafhængighed, isolation, manglende tilknytning til børnefællesskaber mm.
 • Afklarende forløb hvor forældre og dagtilbud/skole ser forskellig adfærd hos barnet.
 • Støtte til at etablere et godt samarbejde mellem dagtilbud/skole og hjem
 • Vejledning om kommunens øvrige tilbud til børnefamilier med behov for en særlig indsats

Forældre/børn har mulighed for anonym rådgivning fra en socialfaglig rådgiver, hvis man ikke ønsker at oplyse navn.

Skole og dagtilbud

De socialfaglige rådgivere yder råd og vejledning ud fra et socialfagligt perspektiv til personale og andre fagpersoner i skoler og dagtilbud, herunder

 • At yde råd og vejledning vedr. lovgivning om eks. muligheden for hjælp og støtte fra familierådgivningscentret
 • At have en brobyggende funktion mellem familien - skole/dagtilbud - Familieafdelingen
 • At vejlede om sagsprocedurer i Familierådgivningscentret
 • At vejlede om underretningspligt samt kvalificere underretninger og statusudtalelser
 • At yde sparring vedrørende børns udvikling samt beskyttelses – og risikofaktorer i forhold til barnet/den unge. Rådgivningen er anonym med mindre, der er indhentet samtykke fra forældrene
Opdateret: 27-11-2019 13:30

Kontakt