DUÅ - de utrolige år.

DUÅ - en familiebehandling

Målgruppe

Forældre med børn i alderen 1 - 3år – DUÅ småbørn

Forældre med børn i alderen 3 - 6 år – DUÅ – førskolebørn

Forældre med børn i alderen 6 -12 år – DUÅ – skolebørn

 

Hvorfor deltage?

At lege sammen, tale sammen og løse problemer i fællesskab skaber positive relationer mellem børn og voksne. Positive relationer er en god strategi til at forebygge konflikter.

 

Hvad er DUÅ?

Programserien De Utrolige År bygger på grundig forskning om, hvordan børn og voksne opbygger positive relationer, og om hvordan man løsner op for fastlåste konflikter.

Det er dokumenteret at deltagelse i et DUÅ forløb sænker stress niveauet i hjemmet, og at du som forælder efterfølgende er i stand til at opdrage mere positivt, at relationen med dit barn bliver mere positiv og at dit barns problemer reduceres.

 

Hvor foregår det

Møderne afholdes på Center for Børn, Unge og Familier, Egedalsvej 2, 8400 Ebeltoft,

tlf. nr. 8753 5920.

 

Hvornår og hvor ofte?

Vi mødes en gang om ugen kl. 16.00 til 18.30/19.00 . Du /I bliver kontaktet 1 gang om ugen pr. telefon, for at følge op på hvordan det går der hjemme.

I DUÅ småbørn mødes vi 13-14 gange. - I DUÅ førskolebørn  mødes vi 20-22 gange. - I DUÅ skolebørn mødes vi 16-18 gange.

På møderne deltager forældre og evt. støttepersoner.

Vi holder en spisepause undervejs.

Der vil være mulighed for børnepasning i samme tidsrum, og i børnegruppen spiser de også sammen.

 

Hvem kan deltage?

Du/I deltager i et gruppeforløb sammen med andre forældre. Hvis du er aleneforælder opfordres du til at tage en støtteperson med fra dit netværk. Det kan være en ven/veninde, din mor/far/søster eller lign.

 

Hvem er vi?

I gruppeforløbet bliver du/I fulgt, støttet og vejledt af 2 gruppeledere. Vi er uddannet indenfor DUÅ-metoden og vores daglige arbejde tager afsæt i at støtte familier, som ønsker forandring.

 

Hvordan foregår det?

Møderne foregår på den måde, at du sammen med andre forældre diskuterer, laver øvelser, ser video og laver hjemmeopgaver.

 

Hvordan kan jeg deltage?

Det er kommunens familierådgivere, sundhedsplejersker og skolesocialrådgivere der kan henvise til DUÅ- forældregrupperne.. Du skal derfor kontakte en af dem for at få mere information om mulighed for deltagelse.

 

Mere information

Du er altid velkommen til at ringe til en af de gruppeledere, der varetager DUÅ i Center for Børn, Unge og Familier.

  • Lilian Steiniche, tlf. 2144 8996
  • Malene Lund Thomsen, tlf. 2119 2054
  • Birgit Bodekær, tlf. 2945 0433
  • Birthe Vestergaard Nissen, tlf. 2945 0761

 

Du kan læse om ”De Utrolige År” på: www.socialstyrelsen.dk

Henvisning:

Henvisning skal udfyldes af forældre og henviser.

 
1 Information 2 Henviser 3 Begrundelse 4 Færdig

Barnets informationer

Mors Informationer

Fars informationer

Opdateret: 16-10-2019 11:17

Kontakt