Familieværket

Egedalsvej 2, 8400 Ebeltoft - tlf.nr. 87 53 59 20 mail adr. familievaerket@syddjurs.dk

Familieværket omfatter dagbehandling for børnefamilier i Syddjurs Kommune, modtagelse af flygtninge, timeaflastning til handicappede børn samt et døgntilbud til unge.

De bærende værdier for al virksomhed i Syddjurs Kommune er – respekt – åbenhed – kvalitet – udvikling.

Familieværkets metoder er baseret på relationsorienteret og systemisk tænkning med en anerkendende kommunikationsform. Familieværket arbejder med udgangspunkt i familien/barnet/den unges egne problemløsende erfaringer, mål, muligheder og ressourcer.

Familieværket ligger Egedalsvej 2 i Ebeltoft og  varetager efter visitation fra sagsbehandler familiebehandlingsopgaver, der kan foregå som ene–, par–, familie– eller gruppesamtaler. Familieværket løser også  familievejledningsopgaver, hvor støtte/hjælp/vejledning gives i brugers eget hjem.

Kontaktbasen ligger hos Familieværket i Ebeltoft, og den varetager støtte/kontaktopgaver til unge i hjemmet eller i egen bolig. Støtte/kontaktopgaverne kan foregå som ene– eller familiesamtaler og som vejledning/forskellige aktiviteter.

Disse tilbud kan kun sættes i værk ud fra en § 50 undersøgelse, der foretages af en familierådgiver fra Familieafdelingen sammen med familien.

Om §50-undersøgelsen: Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte, er den kommunale myndighed forpligtet til at undersøge barnets eller den unges forhold nærmere. Formålet med en § 50-undersøgelse er at afdække barnets eller den unges forhold. Hvis der er grundlag for en § 50 undersøgelse sætter sagsbehandleren den i gang. Sagsbehandleren skal i forlængelse af en § 50 undersøgelse lave en handleplan.

Åben anonym rådgivning

Er rådgivning til børn og unge og forældre der har børn/unge mellem 0 – 18 år. Det er gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. 

Opdateret: 02-03-2016 13:06

Kontakt

Relaterede links

Feedback