Familiebehandling

Formål med ydelsen: • at styrke barnets udvikling og trivsel • at styrke forældrenes kompetencer med henblik på at sikre barnets trivsel og udvikling • at bevare familien samlet • at støtte familien, når et barn er anbragt.

Indhold: Familiebehandling er en medskabende proces, som inddrager familiens erfaring, viden og ansvar, Indsatsen tager sit udgangspunkt i familiens aktuelle ressourcer og vanskeligheder samt børnenes behov.

Familier kan være i vanskeligheder af social, psykisk og samspilsmæssig art. Der kan være behov for en kortvarig indsats eller der er komplekse vanskeligheder og  fastlåste mønstre hvor forandringer har et længere tidsperspektiv.

Familiebehandling kan handle om:

Opdragelsesformer - hvem bestemmer hvad – konflikter mellem forældrene indbyrdes eller i forhold til børnene -

Forstå hinandens behov - hvordan taler man sammen - sengetider – kost - samarbejde med børnenes institutioner -

Problemstillinger i forbindelse med skilsmisse og samkvem m.v.

 

Fokus er altid på forandringerne og effekten for barnet. Familiebehandlingen igangsætter forandringsprocesser, der udvikler forældrekompetencen, så forældrene igen bliver handledygtige og selvhjulpne og dermed kan sikre barnets trivsel.

Private og offentlige netværk inddrages i udstrakt grad.

 

Familiebehandling kan være individuelle samtaler, forældresamtaler, børnesamtaler, og samtaler med hele familien. Det kan også være iscenesatte øvelser, og familiebehandling kan endvidere foregå i grupper.

 

Omfang: Familiebehandling bevilges ud fra en konkret vurdering af barnets/familiens behov.

 

Opfølgning: Sammen med familien, familierådgiver og familiebehandleren vurderes det løbende, om der sker udvikling/forandring i retning af de fælles mål, og dette er bestemmende for varigheden af forløbet

 

Lokalitet: Familieværket og/ eller familiens hjem.

Personale: Familiebehandlere

Visitation: Familierådgivere i Familieafdelingen kan henvise til Familieværket p.g.a. en § 50 undersøgelse. Visitation sker via et visitationsudvalg i familieafdelingen.

 

Familiebehandling jf. SEL § 52.3.3 er gratis for borgeren.

 

 


 

 

 

Opdateret: 24-11-2014 11:06

Kontakt

Feedback