Familieklasser

Med støtte fra Satspuljen fik kommunen sin første familieklasse i foråret 2011 på Kolind Centralskole. Siden er der gradvist kommet flere skoler til, så der i dag er familieklasser på stort set samtlige kommunens folkeskoler.

Med støtte fra Satspuljen fik kommunen sin første familieklasse i foråret 2011 på Kolind Centralskole. Siden er der gradvist kommet flere skoler til, så der i dag er familieklasser på stort set samtlige kommunens folkeskoler.

I Syddjurs Kommune består en familieklasse typisk af 6-8 børn (fra indskolingen + mellemtrin), som en formiddag om ugen i 12 uger har mor eller far med i skole. Til klassen er knyttet to lærere (eller en lærer og en pædagog).


Det overordnede formål med en familieklasse kan beskrives således:

  • At arbejde målrettet på at skabe bedre trivsel for det enkelte barn gennem et tæt skole-hjem samarbejde.
  • At give forældre bedre mulighed for at opnå indsigt i deres barns skolemæssige udfordringer og støtte barnets udvikling.
  • At udnytte de mange ressourcer, der er til stede, når flere familier reflekterer sammen, til at skabe forandring.

 

På det konkrete plan opstilles der nogle få klare og specifikke mål for de enkelte elever. Målene er ikke faglige, men snarere af adfærdsmæssig karakter, og det er af afgørende betydning, at eleven selv er med til at formulere målene. Målene evalueres løbende, såvel i stamklassen som i familieklassen.

 

Hver anden gang, der er familieklasse på en skole, mødes forældrene og lærerne til et forældregruppemøde, efter at eleverne er vendt tilbage til stamklassen. Formålet med disse forældregruppemøder er bl.a. at bringe vigtige temaer i spil, der udspringer af oplevelserne i familieklassen, og derigennem gerne bringe forældrene til at reflektere over egen forældrerolle

 

Familieværkets engagement i Familieklasser:

 

Siden opstarten af familieklasser i kommunen har Familieværket haft en medvirkende rolle. Medarbejdere  fra Familieværket fungerer primært som konsulenter for lærerne i forbindelse med forældregruppemøderne. Familieværket har således intet at gøre med visiteringen til familieklasserne. Denne foretages af de pågældende skoler.

 

Derudover deltager medarbejdere fra Familieværket, såvel som medarbejdere fra PPR og Familieafdelingen, i det professionelle netværk, der findes i kommunen vedr. familieklasser.

Endelig har medarbejdere fra Familieværket i samarbejde med PPR gennemført et kursusforløb for nye lærere og pædagoger, der skal opstarte familieklasser på deres skoler.

 

Konsulenter i Familieværket:

Kaj Toftgaard Jensen

Annette Kristensen

Bodil Villadsen

 

 

 

Deltagelse er gratis for borgeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 24-11-2014 13:25

Kontakt

Feedback