Familiesammenføringsopgaver på Familieværket

Familieværket er ansvarlig for håndtering af familieopgaver på flygtninge området efter Servicelovens bestemmelser jfr. § 11, stk. 3, nr. 4. og § 52.

Formålet med opgaven

•                    At styrke barnets udvikling og trivsel

•                    At sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets behov

•                    At bevare familien samlet

                   At støtte familien til at blive integreret i det danske samfund

 

Indsats

Vores indsats ved familiesammenføringer iværksættes i første omgang som en forebyggende støtte jfr. Sl. §11. Vi lægger vægt på de særlige forhold omkring familien og familierelationerne, herunder oplysningerne fra Udlændingestyrelsen om familiens baggrund, og oplysninger fra kommunens modtager-team i jobcentret.

Vi kontakter familien snarest efter, at vi er blevet orienteret om deres ankomst, og aftaler et opstartsmøde.

Opfølgning på indsats                     

Familiebehandleren vurderer løbende, om familien kan klare sig uden yderligere støtte, fortsætte med en let støtte for en afgrænset periode, eller at familien antages at have behov for mere varig/omfattende støtte, og sagen derfor skal målgruppevurderes i forhold til Sl. §50      

 

Samarbejdspartnere

Familieværket har i flygtninge opgaver et tæt samarbejde med -Jobcentret, der står for selve modtagelsen af flygtninge,  -ydelseskontoret der står for udbetalinger af ydelser                             ,-familierådgivernes modtagelse, der står for iværksættelsen af Familieværkets indsatser - samt ØK, som har ansvaret for hjemtagelse af refusion.

Desuden samarbejdes med sundhedsplejen, dagtilbud og skoler.

 

Omfang

Antallet af familiesammenføringer er stigende.

De flygtninge, som kommunen modtager, er både kvoteflygtninge og flygtninge, som kommer til Danmark og søger asyl. De fleste flygtninge er asylansøgere og typisk enlige mænd, som efterfølgende selv søger om familiesammenføring. Flygtninge, som kommer fra fx Syrien, er ikke omfattet af de nye regler om at vente i et år, inden de må søge familiesammenføring, og derfor kommer der stadig mange familiesammenføringer nu og fremover.

 

Konflikterne i Mellemøsten bringer blandt andet mange syriske flygtninge til Syddjurs Kommune.

 

Antallet af familiesammenføringer har de sidste år ligget på omkring 8-10 familier.

I 2015 har kommunen siden januar modtaget 24 familiesammenføringer med i alt 48 børn.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 30-07-2015 14:20

Kontakt

Feedback