Gruppe for søskende til handicappede børn

Søskende til handicappede børn. Gruppen er aldersopdelt i: 7-9 årige, 10-12 årige og 13-16 årige.

Gruppe for søskende til handicappede børn

 

Målgruppe: Søskende til handicappede børn. Gruppen er aldersopdelt i: 7-9 årige, 10-12 årige og 13-16 årige.

 

Formål:

- at møde andre søskende til handicappede børn

- at sætte fokus på rollen som søskende til et barn med handicap

- at dele erfaringer, oplevelser og viden med hinanden

- at give mulighed for at kunne sammenligne sig med andre søskende

- at give/åbne mulighed for at barnet kan tale med forældrene, om hvilken i indflydelse det har på dem, i deres familie.

 

Periode: Vi mødes 1 gang om ugen  8 gange  af 2 timer

 

Henvendelse/visitation: Er du interesseret i at henvise en eller vil du gerne selv deltage i gruppen, skal du rette henvendelse til Center for Børn, Unge og Familier på tlf.: 87 53 59 20

 


Deltagelse er gratis for borgeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 02-08-2019 09:38

Kontakt