Konsulentbistand og Familierådgivning

Formål med ydelsen: Når det anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte, kan der iværksættes konsulentbistand eller familierådgivning med udgangspunkt i en vurdering af, at en hurtig indsats kan afhjælpe vanskelighederne og forhindre behov for mere omfattende støtte.

Lovgrundlag: Lov om social service § 11.3

 

Målgruppe: Forældre med børn/unge mellem 0 - 18 år  Børn og unge

 

Formål med ydelsen:  Når det anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte, kan der iværksættes konsulentbistand eller familierådgivning med udgangspunkt i en vurdering af, at en hurtig indsats kan afhjælpe vanskelighederne og forhindre behov for mere omfattende støtte.

 

Ydelsens indhold: Individuelle samtaler og familiesamtaler

 

Omfang: Familieværket kan tilbyde op til 6 samtaler.

 

Opfølgning: Der er ikke skriftlige tilbagemeldinger til familierådgiveren medmindre der vurderes at være behov for yderligere støtte, eller der er en særlig aftale herom.

 

 

 

Lokalitet: Som hovedregel i Familieværket.

Personale: Familiebehandlere

Visitation: Familierådgivere i Familieafdelingen kan henvise til Konsulentbistand og Familierådgivning.

 

Ydelsen er gratis for borgeren

 

 

 

 

 


 

 

Opdateret: 24-11-2014 13:13

Kontakt

Feedback