Overvåget samvær

At opnå størst mulig tryghed for barnet og skabe optimale betingelser for udvikling af relationen mellem forældre og barnet under den samværsform kommunen har fastsat.

Lovgrundlag: Lov om social service §  71. 3

 

Formål med ydelsen: At opnå størst mulig tryghed for barnet og skabe optimale betingelser for udvikling af relationen mellem forældre og barnet under den samværsform kommunen har fastsat.

At sikre, at barnet i samværet med sine forældre er trygt og ikke lider overlast hverken fysisk eller psykisk

 

Ydelsens indhold: Det overvågede samvær kan f.eks. bestå i at:

  • Støtte og hjælpe barnet med at få gode oplevelser sammen med sine forældre.
  • Sikre barnet i samværet med forældrene
  • Observere samværet mellem barn og forældre.

 

Målgruppen: Familier hvor barnet er anbragt udenfor hjemmet og hvor Børn – og Ungeudvalget har truffet beslutning om, at samværet skal være overvåget af en repræsentant fra kommunen.

 

Omfang: Samværskonsulenterne arbejder i forhold til beslutninger og handleplan for anbringelsen. De vil i samarbejde med forældrene skabe et positivt indhold i samværet, samt yde støtte og vejledning i forhold til de opstillede fokuspunkter i samværsaftalen.

 

Opfølgning: Aftales i forhold til beslutninger og handleplan for anbringelsen.

 

 


Lokalitet: Familieværket/Børnehuset i Ebeltoft medmindre andet er aftalt.

Personale: Familiebehandlere i familieværket og evt. løst ansatte, der matches i forhold til opgaven.

Visitation: Familierådgivere i Familieafdelingen kan henvise til Familieværket. Visitation sker via et visitationsudvalg i Familieafdelingen.

 

Overvåget samvær jf. SL § 71.3 er gratis for borgeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 24-11-2014 13:18

Kontakt

Feedback