Børnegruppe for børn af forældre med en psykisk sygdom

Børn i alderen 7-18 år, der har en forælder med en psykisk sygdom.

Børnegruppe for børn af forældre med en psykisk sygdom

Center for Børn, Unge og Familier tilbyder børnegrupper for børn af forældre med en psykisk sygdom. Børnegruppen arbejder med at nedbryde tabuer og øge viden om psykisk sygdom samt trivslen blandt de børn der har psykisk sygdom i familien.

Formål
Formålet med et gruppeforløb er at give børnene muligheden for at:

  • Få viden om psykisk sygdom for at støtte barnet i at kunne afgrænse sig, mindske skyldfølelse og understøtter dets tro på, at: JEG ER OK!
  • Møde andre børn i lignende situation og derved bryde følelsen af isolation og tabu.
  • Give børnene et frirum at være barn og ung i.
  • Finde strategier til at håndtere vilkåret når hverdagen bliver svær.

Målgruppe
Børn i alderen 7-18 år, der har en forælder med en psykisk sygdom. Forældre gift med, eller selv er bærer af psykisk sygdom der har et barn i alderen 7-18 år.

Praktiske informationer
Der tilbydes børnegrupper to gange årligt, forår og efterår.

Børnegruppen ligger på onsdage fra kl. 14.30-16.30 og løber over 10 gange. Der er 6-8 børn i børnegruppen og 2 gruppeledere.

Børnegruppen i foråret er udelukkende for børn. Børnegruppen i efteråret udbydes i samarbejde med Sind Pårørenderådgivning i Århus og forudsætter at forældrene sideløbende med børnegruppen deltager i en forældregruppe.

Forinden børnegruppen tilbydes en forsamtale med barn, forældre og gruppeledere, hvor vi hilser på hinanden og vi hører mere om jeres familie. Afsluttende tilbydes en afsluttende samtale, hvor vi snakker om, hvordan forløbet har været for barnet. 

Tilmelding og visitation
Borgeren skal selv tilmelde sig. Tilbuddet er gratis.

For mere information eller tilmelding rettes kontakt til:

Familiebehandler, Camilla Lundsgaard Kock., mobil: 23 47 18 53, mail: calk@syddjurs.dk

Familiebehandler, Jane Wiemann, mobil: 23 45 63 65, mail: jawi@syddjurs.dk

 


Deltagelse er gratis for borgeren. 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 24-04-2020 11:31

Kontakt