Støtte/kontaktperson

At give den unge/barnet/hele familien den nødvendige støtte og redskaber for at komme i trivsel. At kunne lave helhedsorienteret og systematisk opfølgning på den faglige indsats, der ydes til den unge/barnet/hele familien.

Indhold: Opgavens karakter er bestemmende for om kontaktpersonen rekrutteres blandt de fastansatte familiebehandlere i Familieværket eller fra ”Kontaktbasen”. Opgaven tager oftest udgangspunkt i aktiviteter sammen med barnet/den unge.

 

I praksis er der tale om, at den unge/barnet får en kontakt med en socialfaglig person hvor den unge/barnet tilbydes
   

  • Støtte i hverdagen
  • Samtaler af terapeutisk, rådgivende og vejledende karakter
  • Social adfærds træning
  • Samvær og aktiviteter
  • Telefonsamtaler
  • Inddragelse af diverse aktører i den unge/barnet liv
  • Forældrearbejde/samarbejde der hvor der er behov for det for den unge/barnet.
  • Koordinator opgaver i forbindelse med ungdomssanktioner.

 

Kontaktpersonens opgave er, at yde en støtte på det personlige plan, herunder imødekomme den unges behov for viden om fx stoffer, alkohol, sex, internetadfærd, kriminalitet mv.

 

Omfang: Kontaktperson bevilges ud fra en konkret vurdering af barnets/den unges behov.

 

Opfølgning: Sammen med familien, familierådgiver og familiebehandleren vurderes det løbende, om der sker udvikling/forandring i retning af de fælles mål, og dette er bestemmende for varigheden af forløbet.

 


Lokalitet: Familieværket og/ eller familiens hjem, og i barnets/den unges nærmiljø

Personale: Familiebehandlere i Familieværket og ansatte i ”Kontaktbasen”.

Kontaktbasens ansatte er løst ansatte, der tilknyttes en konkret opgave.

Visitation: Familierådgiveren i Familieafdelingen kan henvise til Familieværket p.g.a. en § 50 undersøgelse. Visitation sker via et visitationsudvalg i familieafdelingen.

 

Fast støttekontaktperson er jf. SEL § 54 52.3.6  gratis for borgeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 24-11-2014 11:10

Kontakt

Feedback