Støttende samvær

Formålet er at støtte forældrene i at gennemføre samværet, så relationen bibeholdes, og barnet oplever tryghed og omsorg i samværet.

Lovgrundlag: Lov om social service  §  71.2

 

Formål med ydelsen: Formålet er at støtte forældrene i at gennemføre samværet, så relationen bibeholdes, og barnet oplever tryghed og omsorg i samværet.

                     

Ydelsens indhold: Det støttede samvær kan f.eks bestå i at :

  • Støtte og hjælpe barnet med at få gode oplevelser sammen med forældrene
  • Give råd og vejledning til forældrene om samværet med deres børn

 

Målgruppen:

Familier hvor barnet er anbragt udenfor hjemmet med eller uden forældrenes samtykke, og hvor forældrene har brug for støtte og vejledning i relation til barnet. Støtten kan finde sted både før, under og/eller efter samværet.

Støttet samvær foregår med samtykke fra forældrene.

 

Omfang: Samværskonsulenterne arbejder i forhold til beslutninger og handleplan  for anbrin-gelsen. De vil i samarbejde med forældrene skabe et positivt indhold i samværet, samt yde støtte og vejledning i forhold til de opstillede fokuspunkter i samværsaftalen.

 

Opfølgning: Aftales i forhold til beslutninger og handleplan for anbringelsen.

 

 

Lokalitet: Familieværket/Børnehuset i Ebeltoft medmindre andet er aftalt.

Personale: Familiebehandlere i familieværket og evt. løst ansatte, der matches i forhold til opgaven.

Visitation: Familierådgivere i Familieafdelingen kan henvise til Familieværket. Visitation sker via et visitationsudvalg.

 

Støttet samvær jf. SL § 71.2 er gratis for borgeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 24-11-2014 13:20

Kontakt

Feedback