Støtteperson til forældre med anbragte børn

Formål: At medvirke til at løse de vanskeligheder, der har begrundet anbringelsen og støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet/ den unge under anbringelsen og/eller i forbindelse med en evt. hjemgivelse.

Lovgrundlag: Lov om social service § 54

 

Formål: At medvirke til at løse de vanskeligheder, der har begrundet anbringelsen og støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet/ den unge under anbringelsen og/eller i forbindelse med en evt. hjemgivelse.

 

Indhold: En støtteperson skal være med til at dække de behov, som forældrene oplever i forbindelse med barnet/den unges anbringelse. Det kan være støtte til :

 

  • Forberedelse og evaluering af møder
  • Læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen
  • Styrke forældrenes samarbejde og involvering omkring deres barn med både anbringelsessted og anbringelsesmyndighed.
  • At forstå hvordan det offentlige system fungerer.

 

Omfang: Familierådgiveren fastsætter tidsforbruget ud fra en individuel vurdering af forældrenes behov, herunder deres udbytte af støtten og hvornår i anbringelsesforløbet støtten ydes.

 

Opfølgning: Tilbud om kontakt med en støtteperson er gældende fra der træffes beslutning om anbringelse og under hele anbringelsesforløbet, dog længst til den unge fylder 18 år.

 

En støtteperson skal ikke informere myndighedsafdelingen om indholdet af samtalerne med forældrene.

 

 

 


Lokalitet: Familieværket og/ eller familiens hjem, og i barnets/den unges miljø, fx døgninstitution

Personale: Familiebehandlere i Familieværket og evt. løst ansatte, der matches i forhold til opgaven.

Visitation: Familierådgiveren i Familieafdelingen kan henvise til Familieværket Visitation sker via et visitationsudvalg i familieafdelingen.

 

Støtteperson til forældre med anbragte børn jf. SEL § 54 er gratis for borgeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 24-11-2014 13:16

Kontakt

Feedback