Ydelseskatalog for Familieværket

Her kan du hente Famileværkets ydelseskatalog.

I ydelelseskataloget præsenteres de ydelser, som Familieværket tilbyder, og de medarbejdere, der er ansat i Familieværket. Kataloget henvender sig til de familier, vi samarbejder med, til familiebehandlerne i Familieafdelingen og til andre samarbejdspartnere som for eksempel sundhedsplejersker, PPR, jobcenter, social og voksenhandicap, borgerservice, skoler, daginstitutioner, uddannel-sesinstitutioner og læger.

 

BilagStørrelse
Ydelseskatalog Familieværket.pdf1.99 MB
Opdateret: 04-11-2014 12:36

Kontakt

Feedback