PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Her finder du information om PPR

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) giver råd og vejledning omkring børn og unge (0-18 år) med specialpædagogiske problemstillinger til det pædagogiske personale institutioner, skoler og til børnenes og de unges forældre.

I PPR i Syddjurs Kommune arbejder psykologer, tale-hørekonsulenter og fysio-ergoterapeuter.

PPR’s vision:

PPR skal være med til at sikre børn og unges udvikling, trivsel og deltagelsesmuligheder i inkluderende læringsfællesskaber.

Dette understøtter vi gennem:

  • Tidligt forebyggende indsatser
  • Målrettede og effektive indsatser
  • Tværfaglige, samskabende og fleksible indsatser

Alle båret af høj faglighed.

Opdateret: 14-06-2018 12:11

Kontakt