Indstilling til PPR

PPR’s medvirken forudsætter, at der udfyldes indstillingsskemaer i samråd med og underskrevet af forældrene og af institutionslederen/skolelederen samt ofte af stuepædagogen/klasselæreren.

Et indstillingsskema kan betragtes som den samarbejdskontrakt, der laves mellem hjem, daginstitution/skole og PPR om PPR’s medvirken. Det er derfor vigtigt, at der gøres rede for barnets/den unges stærke og svage sider, og at institutionen/skolen beskriver, hvilke foranstaltninger, der allerede har været iværksat. Det skal desuden beskrives, hvilke problemer man ønsker, PPR skal interessere sig for.

En pædagogisk-psykologisk vurdering indeholder ikke nødvendigvis test o. lign. men kan i nogle tilfælde være baseret på observationer eller forældres, pædagogers/læreres beskrivelse af barnet/den unge.

Forudsætningen for at PPR kan løse sin opgave til barnets/den unges, forældrenes samt institutionens/skolens tilfredshed er, at denne kontrakt er klar og tydelig.

Forældre kan dog også selv indstille deres barn, ligesom skolelægen kan indstille barnet i samråd med forældrene.

Indstillings skemaer

Her finder du tre skemaer til indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Du kan udfylde skemaerne elektronisk og printe dem til underskrift.

Hvis du vil gemme en kopi på egen pc, skal du printe skemaet til din computer med for eksempel Microsoft image printer.

Opdateret: 11-05-2017 16:43

Kontakt

Feedback