PPR's organisation

PPR er organiseret i to tværfaglige distriktsteams, der er ansvarlige for løsningen af alle opgaver i to distrikter, men som også kan samarbejde om konkrete opgaver på tværs af distrikterne.

PPR består af psykologer, tale-hørekonsulenter, specialkonsulenter og ergo- og fysioterapeuter.

Til hver skole er der tilknyttet to kontaktpersoner, der blandt andet yder rådgivning, vejledning og faglig sparring til skolens ledelse og personale.

På småbørnsområdet er det den pågældende psykolog og tale-hørekonsulent, der er kontaktperson til den enkelte institution og dagplejepædagog med samme funktioner som på skoleområdet.

Tværfagligt Forum består af medarbejdere fra PPR, Familierådgivningen og Sundhedsplejen, og der er faste møder på skolerne og i Daginstitutionerne/Dagplejen.

PPR kan kontaktes på 87535800 eller ppr@syddjurs.dk

Opdateret: 02-03-2016 13:24

Kontakt

Relaterede links

Feedback