PPR's ydelser

PPR's målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år:

· Rådgivning og vejledning til det pædagogisk personale og forældre til børn i dagtilbud eller skole

· Deltagelse i konsultative møder omkring barnet

· Deltagelse i netværksmøder omkring barnet

· Udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) af børn med eksempelvis specifikke- og udviklingsmæssige vanskeligheder og læse- og talevanskeligheder

· Deltagelse i skolens PLC-møder

· Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring, konsultative ydelser og gennem supervisionsforløb og aktionslæringsforløb

· Henvisning til psykiatrisk udredning ved BUC (Børne og Ungdomspsykiatrisk Center)

· Råd og vejledning til det pædagogiske personale og til børnenes forældre, hvis et barn har motoriske udfordringer

· Råd, vejledning og behandling til det pædagogiske personale og til børnenes forældre til børn, der har funktionsnedsættelser

Opdateret: 14-06-2018 12:06

Kontakt