Skoleparathed

Skoleparathed – hvad skal der til ?

Et barns alder er i sig selv ikke udtryk for, hvad barnet kan, og alle børn med samme alder kan ikke være nøjagtig lige langt i deres udvikling.

For at give det enkelte barn så god en start på skole- og fritidslivet som muligt, er det derfor nødvendigt at vurdere, om barnets kompetencer og færdigheder er udviklet i en sådan grad, at det med stor sandsynlighed vil kunne håndtere og mestre den hverdag og de udfordringer, som det nye skole- og fritidsliv byder på.

Ved sfo- og skolestart vil barnet mestre nogle områder til fulde, være godt på vej inden for andre og nogle områder vil måske slet ikke være åbnet op – endnu.

Når der i god tid forud for sfo- og skolestart laves en status på og vurdering af barnets samlede udvikling, vil det være muligt at udpege de områder, hvor barnet evt. har brug for "et skub", en støttende opbakning eller en anden tilgang fra de nærmeste voksne for at komme godt i gang med udviklingen.

Den efterfølgende tid vil give barnet mulighed for og tid til at vise om udviklingen kommer i gang eller om det vil være relevant for forældrene at søge om skoleudsættelse i det år, barnet fylder 6 år.

Læs mere i materialet her.

 

BilagStørrelse
PDF icon Skoleparat.pdf29.54 KB
Opdateret: 02-03-2016 13:30

Kontakt

Relaterede links

Feedback