Tilbud til skolebørn

I dit barns skoletid, er sundhedsplejen til rådighed til at støtte og vejlede dig og dit barn, indenfor de sundhedsmæssige rammer.

Se kontaktoplysninger på den sundhedsplejerske, som er tilknyttet dit barns skole, ved at klikke på PDF-filen "SKOLE DISTRIKT" nederst på siden.

Sundhedsplejens tilbud

 • I 0. klasse inviteres børn og forældre til indskolingsundersøgelse. Vi taler om barnets generelle udvikling og trivsel. Barnet bliver målt, vejet, syns- og høreprøvet.
 • Alle elever i 4. og inviteres til individuelle samtaler og /eller undersøgelse af sundhedsplejersken.
 • 9. årgang får tilbud om en sundhedssamtale 
 • Børn og familier, der i perioder har brug for særlig støtte af sundhedsmæssig karakter, tilbydes individuelle kontakter efter behov.

 

Sundhedspædagogik

Sundhedsplejersken vil, på forskellige årgange og i samarbejde med lærerne, lave sundhedspædagogiske aktiviteter:

 • 1. klasse: sundhedscirkus
 • 4. klasse: pubertet / kroppens forandringer
 • 8. klasse. seksuel sundhed / personlige grænser
 • På øvrige klassetrin kan tilbydes undervisning efter aftale med klassens lærere.

 

Formål

 • At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom
 • At være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og i fritiden
 • At opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene om det
 • At samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre instanser.
   

Sundhedsplejerskerne er omfattet af tavshedspligt. Hvis vi oplever, at et barn synes, det er svært at gå i skole eller har andre problemer, kontakter vi naturligvis forældrene, så vi i fællesskab kan hjælpe barnet med at få løst problemerne.

Information, invitationer, indhentning af samtykke mm foregår, hvor det er muligt, via skoleintra.

Elever og forældre er til en hver tid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for råd og vejledning, eller for at aftale tid til en samtale.

Vi arbejder ud fra ”lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge” og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

BilagStørrelse
PDF icon skolesundhedsplejsker - diskrikt.pdf223.19 KB
PDF icon Sundhedscirkus.pdf154.86 KB
Opdateret: 29-08-2018 10:49

Kontakt

Relaterede links

Feedback