Flytter du til udlandet i over seks måneder, skal du melde udrejse til kommunen, du flytter fra
Læs om Flyt til udlandet

Anmeld flytning til udlandet (udrejse)

Hvis du skal flytte fra Danmark eller Grønland til et andet nordisk land

Flytning i udlandet

Hvordan er reglerne for sygesikring i udlandet?

Hvad siger loven?

Du kan se de gældende love og regler om fraflytning til udlandet i kapitel 6 om 'Fraflytning til udlandet' i 'Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister' på Retsinformations hjemmeside.

Kontakt