Læs om Flyt til udlandet

Anmeld flytning til udlandet (udrejse)

Hvis du skal flytte fra Danmark eller Grønland til et nordisk land

Flytning i udlandet

Hvordan er reglerne for sygesikring i udlandet?

Hvad siger loven?

Du kan se de gældende love og regler om fraflytning til udlandet i kapitel 6 om 'Fraflytning til udlandet' i 'Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister' på Retsinformations hjemmeside.

Kontakt