Om landsbyprojektet

Søg støtte til jeres landsbyprojekt

Syddjurs Kommune ønsker at understøtte civilsamfundet, de lokale fællesskaber og styrke sit lokale samarbejde. Det er derfor besluttet at udbyde fire landsbyprojekter, som borgerne eller deres organisationer kan søge om hjælp til. Hvert af de fire projekter tildeles 50.000,-kr, som anvendes til opfyldelse af formålet.  

I Syddjurs Kommune har vi rigtig mange landsbyer med tætte fællesskaber og aktive borgere. Der er idrætsforeninger, skolebestyrelser, forsamlingshuse, brugerråd og mange andre sammenhænge, hvor borgerne mødes. Hvad skal der til for at styrke fællesskabet i din landsby? Har børnene brug for en legeplads? Har I tradition for at mødes til en markedsdag eller et fælles kaffebord i forsamlingshuset, og ønsker i at forbedre det?  Kan i bruge et landsbyprojekt, hvor I tager initiativet og ansøger kommunen om støtte? Vil I gerne tiltrække nye beboere eller passe bedre på de, der bor der i forvejen?  

Frivillige arbejder på utallige områder. Interesserer I jer for miljø, naturen eller affaldssortering? Tænker I på besøgsvenner, vejledning til medborgere, lektiehjælp eller tøjindsamling? Vil I gerne forbedre jeres landsbymiljø med nye traditioner, fælles faciliteter eller en opkvalificering af forsamlingshuset?                                                       

Kriterier for vurdering af ansøgninger

Civilsamfundspanelet vil særligt vægte ansøgninger, der tager sigte på:

  • Projekter som borgerne og deres foreninger udfører på eget initiativ og ved egen kraft med støtte fra Syddjurs Kommune.
  • Projekter der understøtter fællesskaber, nytænkning og det gode liv i landsbyerne.
  • Projekter der fremmer borgernes engagement og positive samvær samt understøtter frivillige der tager ansvar.
  • Projekter der fremmer tilflytning og tilknytning til lokalområdet. Eksempelvis kan projekterne indeholde information om attraktive fællesskaber og attraktive landsbyer.
  • Projekter, der tager udgangspunkt i landsbyer med under 1500 indbyggere.
  • Projekter der giver Syddjurs Kommune nye erfaringer med frivillige fællesskaber, og som kan danne skole for andre landsbyer.

Hvad er idéen med de her projekter?

Syddjurs Kommune ønsker at fremme en udvikling, hvor alle føler et samfundsengagement, og hvor det er naturligt at hjælpe hinanden og sig selv – for eksempel i foreningen, i lokalområdet, på arbejdet og andre steder i hverdagslivet.

Et stærkt medborgerskab og en forståelse for det fælles ansvar mellem borgere og kommune vil udvikle og styrke både vores velfærd og vores lokalsamfund.

Syddjurs Kommune ønsker derfor med dette projekt at understøtte og synliggøre civilsamfundet samt at skabe gode rammer for samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen.

Tanker om indhold:

Sund mad, motion, natur, miljø, samvær og gode relationer, forebygge ensomhed.

Faciliteter til messer, teater …

Man kan forestille sig, at en gruppe borgere i en landsby ønsker sig nogle forbedringer på et bestemt område, og derefter arbejder med projektet ved at undersøge borgernes ønsker, lade borgerne vælge mellem indkomne forslag og derefter gennemføre projektet.

En anden mulighed er, at man blot søger til et bestemt projekt og blot går i gang, hvis ansøgningen får ja.

Hvad kan man bruge pengene til?

Indkøb af materialer, faciliteter og tjenesteydelser, der fremmer ansøgningens formål.

Hvem kan søge?

Grupper af borgere i alle aldre, foreninger, distriktsråd, borgere, der er samlet om et bestemt projekt.

Hvordan søger vi?

Luk op for dette ansøgningsskema (link) og send det med en mail. I kan også sende det udfyldte skema med almindelig post. Ansøgningerne skal altid indeholde de otte punkter, der er nævnt i ansøgningsskemaet. Vi har bestræbt os på at finde en enkel ansøgningsprocedure.

Det er en god ide, at kontakte civilsamfundskoordinatoren før I sender ansøgningen. Jeg kan hjælpe jer med input eller sparring til jeres ansøgning, besvarelse af spørgsmål m.v. Jeg kan også hjælpe med vejledning, hvis I ønsker at søge om yderligere fondsmidler.

Når civilsamfundskoordinator har modtaget ansøgningen, vil I blive kontaktet med en bekræftelse og måske nogle spørgsmål.

 

Ansøgningsfrist

Er mandag den 11. august.  Ansøgningen sendes elektronisk til

nibn@syddjurs.dk

Niels Bo Nielsen

Civilsamfundskoordinator

Syddjurs Kommune

Mobil: 21 27 16 40

Hvordan udvælges projekterne?

  • Projekterne udvælges af civilsamfundspanelet efter prækvalificering
  • De udvalgte 4 projekter tildeles hver 50.000 kr. af civilsamfundspuljen
  • Koordinatoren understøtter projekterne ved eks. hjælp til fundraising m.v. samt sikrer afrapportering til civilsamfundspanelet

Niels Bo Nielsen

Civilsamfundskoordinator

Se desuden nedenstående notat.

 

BilagStørrelse
Notat vedr landsbyprojekter.pdf37.44 KB
Opdateret: 10-06-2015 13:42

Kontakt

Relaterede links

Feedback