Vejledning til ansøgningsskema

Navn på landsby eller lokalområde                

Skriv navnet på den landsby eller det lokalområde, hvori projektet tænkes gennemført. Hvis det omfatter flere navne, så skriv dem.

 

Navn på gruppen af ansøgere eller ansøgeres navne

Hvis jeres projektgruppe har et navn, eller hvis I kommer fra en bestemt forening eller et distriktsråd, så skriv det pågældende navn. Skriv også navnene på de involverede personer.

 

Navn og kontaktoplysninger på kontaktperson

Telefonnumre, e-mail, adresse. Det er muligt at opgive mere end én kontaktperson.

 

Fortæl om jeres projekt. Hvad er det i ønsker?

I afgør selv, hvordan I vil fortælle om jeres projekt og jeres idéer. På www.syddjurs.dk/landsbyprojekt  kan I bl.a. se de kriterier, der vil blive brugt, når vi vurderer ansøgningerne.

Hvad går projektet ud på? Hvad vil I gøre?

Hvilke formål tjener jeres landsbyprojekt?

Prøv f. eks. at beskrive hvad I har opnået, hvis jeres projekt bliver en succes?

 

Hvad ønsker I at bruge pengene til?

Der bevilges 50.000,- kr. til hvert af de fire udvalgte projekter. Hvis jeres projekt bliver udvalgt, hvad ønsker I så at bruge pengene til? I kan opstille et budget, men I kan også beskrive, hvad det er I tænker at bruge pengene til. Vi har brug for de overordnede linjer i budgettet.

 

Hvem samarbejder I med om projektet?

Fortæl hvilke samarbejdspartnere I håber eller forventer i forbindelse med projektet. Er det den lokale idrætsklub, daginstitution, skole, nabolandsbyen, erhvervspartnere … og der er mange flere muligheder.  Hvis I ikke umiddelbart kan se nogle samarbejdspartnere, så skriv det.

På hvilken måde kan det lokale distriktsråd støtte jeres projekt?

Det lokale distriktsråd vil blive informeret om jeres projektansøgning. Har I brug for hjælp fra jeres lokale distriktsråd, og hvad ønsker I, at de skal hjælpe med?

 

Dato og underskrift

Dato og underskrift fra én eller flere kontaktpersoner. Hvis ansøgningen kommer fra en bestemt organisation, bedes ansøgningen også underskrevet af den pågældende formand.

 

I er meget velkomne til at kontakte civilsamfundskoordinator Niels Bo Nielsen, hvis I har spørgsmål til projektet eller til ansøgningen. I må forvente, at blivekontaktet af Niels Bo Nielsen, når ansøgningen er modtaget i Syddjurs Kommune.

Spørgsmål kan rettes til

Niels Bo Nielsen

Civilsamfundskoordinator

Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Syddjurs Kommune

nibn@syddjurs.dk

Telefon 21 27 40 16

Opdateret: 10-06-2015 13:44

Kontakt

Relaterede links

Feedback