Syddjurs Award

Syddjurs Award 2020

Kender du en ildsjæl i Syddjurs, der har gjort en ganske særlig og ekstraordinær frivillig indsats, som fortjener anerkendelse - og mere end et skulderklap? Så kan du inden d. 27. december indstille din kandidat til nominering til en Syddjurs Award. Prisoverrækkelsen finder sted i Rønde Idrætscenter torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19.

 

Du kan indstille kandidater til:

Demorådets Ungeinitiativpris
Prisen går til et ungeinitiativ ud over det sædvanlige. Prisen kan tildeles en enkeltperson eller en gruppe, som har gjort en ekstraordinær indsats for ungelivet i Syddjurs Kommune.

Du kan sende din indstilling til ungeraadetsyddjurs@gmail.com

Fritidsprisen
Prisen går til den lokale ildsjæl, som ved frivilligt arbejde i det forgangne år har understøttet en markant udvikling inden for ét eller flere af idrættens områder: eliteidræt, breddeidræt, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.

Du kan sende din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk
(mrk. Kultursekretariatet)

Frivilligrådets Pris
Prisen gives for frivilligt, socialt arbejde og skal medvirke til at sætte fokus på området.
Prisen gives til en enkeltperson eller gruppe, der har ydet en frivillig, social indsats i kommunen, skabt opmærksomhed om det frivillige arbejde og udvist eller fremmet det frivillige, sociale engagement.

Du kan sende din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk
(mrk. Kultursekretariatet)

Handicaprådets Pris
Prisen tildeles en enkeltperson, virksomhed, institution eller organisation, der har ydet en ekstraordinær indsats for mennesker i Syddjurs Kommune med funktionsnedsættelse.

Du kan sende din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk
(mrk. Kultursekretariatet)

Kulturprisen
Prisen går til en person, forening, institution eller anden virksomhed, som er med til at styrke kulturlivet markant i Syddjurs Kommune. Der bliver lagt vægt på initiativ, organisering, nytænkning, frivilligt engagement og/eller vedholdende indsats.

Du kan sende din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk
(mrk. Kultursekretariatet)

Nationalpark Mols Bjerges Pris
Prisen tildeles en person, en gruppe eller en forening, der i årets løb har ydet en særlig indsats for naturen, kulturen eller friluftslivet i Nationalpark Mols Bjerge.

Du kan sende din indstilling til mols@danmarksnationalparker.dk

Rotaryklubbernes Pris
Prisen uddeles til en person eller en gruppe, som
- styrker livskvalitet og trivsel for en særlig gruppe mennesker
- yder en særlig støtte til en gruppe mennesker i vanskelige, sociale kår
- skaber synlighed og opmærksomhed om en ellers overset problematik
- markerer de særlige styrker ved frivilligt, socialt arbejde
- fremstår som et eksempel til efterlevelse for andre

Du kan sende din indstilling til award2020@rotary.dk

Talentprisen
Prisen går til et ungt, lokalt talent, der skal til at folde sig ud i større målestok, og som investerer både tid og kræfter i sin metier; det kan være som kunstner, forfatter, musiker, idrætsudøver eller andet.

Du kan sende din indstilling til Lars.n.thomsen@lokalavisen.dk

Husk kontaktoplysninger på både dig og dine kandidater, når du skriver og begrunder din indstilling.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

 

Opdateret: 12-12-2019 14:15

Kontakt