Syddjurs Award

Syddjurs Award 2019

Hvert år i marts hylder kultur- og fritidslivet i Syddjurs Kommune årets ildsjæle i Rønde Idrætscenter ved en festlig begivenhed med masser af lokal underholdning.

 

I 2019 finder Syddjurs Award sted d. 28. marts i Rønde Idrætscenter.
Du kan allerede nu bestille din billet via go-syddjurs.dk

 

Alle har mulighed for at indstille kandidater til 8 ud af de 10 priser. Alle indstillinger skal motiveres og sendes senest onsdag d. 21. januar kl. 09.00.

 

Ud fra de indstillede kandidater vil der blive udpeget tre nominerede, hvoraf den ene er vidneren, som offentliggøres til det store Award-show d. 28. marts.

 

Priserne ved Syddjurs Award 2019 er:
 

1. Fritidsprisen

2. Kulturprisen

3. Frivilligprisen

4. DEMO-rådets initiativpris for unge

5. Handicaprådets pris

6. Nationalparkens pris: Kan gives til både natur-, kultur- og friluftsfrivillige

7. Talentprisen

8. Rotaryklubbernes hæderspris

9. Billedkunstrådets pris

10. Provstiets pris

 

Se kriterierne for de enkelte priser her:

 Fritidsprisen

 • Kender du en lokal ildsjæl på idrættens område, som har ydet en særlig frivillig indsats?
 • Prisen går til den lokale ildsjæl, som ved frivilligt arbejde i det forgangne år har understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder: Eliteidræt, breddeidræt, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.

Send din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk mrk. Kultursekretariatet

Kulturprisen

 • Hvem skal modtage årets kulturpris?
 • Prisen går til en person, forening, institution eller anden virksomhed, som er med til at styrke kulturlivet markant i Syddjurs Kommune. Der bliver lagt vægt på initiativ, organisering, nytænkning, frivilligt engagement og/eller vedholdende indsats.

Send din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk mrk. Kultursekretariatet

Frivilligprisen
Prisen for frivilligt socialt arbejde skal medvirke til at sætte fokus på frivilligpolitikken og det frivillige sociale arbejde.
Ved frivilligt socialt arbejde forstås:

 • At det er frivilligt
 • At det er ulønnet
 • At det udføres for andre end én selv eller ens familie
 • At det har en vis formel/offentlig karakter.

Formålet med prisen for frivilligt socialt arbejde er således at:

 • Påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i kommunen
 • Synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde
 • Fremme det frivillige sociale engagement

Send din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk mrk. Kultursekretariatet

 

DEMO-rådets initiativpris for unge

Demo-rådets pris går til et ungeinitiativ ud over det sædvanlige. Prisen kan tildeles til en enkeltperson eller en gruppe mellem 13-25 år, som har gjort en ekstraordinær indsats for ungelivet i Syddjurs kommune. Vi i Demo-rådet opfordrer dig til at nominere en eller flere, som tager initiativ og gør en forskel!

Send din indstilling til www.facebook.com/demoraadet

 

Handicaprådets pris

 • Alle kan indstille kandidater til prisen, og alle kan modtage prisen.
 • Prisen tildeles en enkeltperson, virksomhed, institution eller organisation, der har ydet en ekstraordinær indsats for mennesker i Syddjurs Kommune med funktionsnedsættelse.

Send din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk

 

Nationalpark Mols Bjerges frivilligpris

Prisen tildeles en person, en gruppe eller en forening, der i årets løb har ydet en særlig indsats for naturen, kulturen eller friluftslivet i Nationalpark Mols Bjerge.

Send din indstilling til mols@danmarksnationalparker.dk

 

Talentprisen

 • Prisen går til et ungt lokalt talent, der skal til at folde sig ud i større målestok og som investerer både tid og kræfter i sin metier.
 • Det kan være som kunstner, forfatter, musiker, idrætsudøver eller andet.

Send din indstilling til lars.n.thomsen@lokalavisen.dk 

 

Rotary klubbernes Hæderspris i Syddjurs Kommune – Rotary

Rotary i Rosenholm, Ebeltoft & Rønde ønsker at uddele denne hæderspris til en person eller gruppe.
Kriterier er følgende:

 • At styrke livskvalitet og trivsel for en særlig gruppe mennesker.
 • At yde en særlig støtte til en gruppe mennesker i vanskelige sociale kår.
 • At skabe synlighed og opmærksomhed om en ellers overset problematik.
 • At markere de særlige styrker ved frivilligt socialt arbejde.
 • At fremstå som et eksempel til efterlevelse for andre.

Send din indstilling til award2019@rotary.dk

Opdateret: 05-12-2018 13:03

Kontakt

Relaterede links

Feedback