Akutpulje til aktiviteter under Covid-19

Gør noget for andre! Har du en idé til, hvordan vi skaber flere oplevelser, glæde og omsorg for hinanden?

Puljen er midlertidigt lukket

 

Nedlukningen af mødesteder og kulturaktiviteter betyder for mange borgere, at vinteren bliver præget af isolation og derfor kan blive svær at komme igennem. Det er dog stadig muligt at gennemføre aktiviteter, der overholder alle restriktioner om afstand og forsamlingsforbud. Denne pulje vil støtte aktiviteter som er skabt af borgere, foreninger og institutioner. Aktiviteter som alle skaber glæde, omsorg og oplevelser for andre.

Det kunne være vandrende bands, syngende telegrammer, lysende skulpturer eller noget helt andet, som kan vække glæde og fællesskabsfølelser. Det kan være foreninger der laver en skattejagt eller fælles kilometerregnskab for at aktivere deres medlemmer og skabe samhørighed trods afstand. Eller institutioner som bringer kunsten ud til borgerne, så den er tilgængelig på en gåtur.

Som forening kan I skabe en aktivitet, sprede glæde og derved få et tilskud til jeres forening.

Hvis du/I har en god ide og gerne vil gøre noget for andre, så er Akutpuljen, skabt af Udvalget for plan, udvikling og kultur, klar til at støtte din aktivitet.

Kultursekretariatet vil meget gerne yde sparring og hjælpe omkring din/jeres idé og være behjælpelig med at sætte jer i kontakt med rette person til udførelse af aktiviteten.

Hvem kan søge:

Borgere, foreninger eller institutioner med base i Syddjurs Kommune eller som ønsker at afvikle en aktivitet i Syddjurs Kommune.

 

Hvad kan man søge til:

  • Aktiviteter inden for kultur, fritid og idræt

  • Aktiviteter, der foregår i Syddjurs Kommune i perioden 25. januar til 1. maj 2021

  • Aktiviteter, der overholder de aktuelle restriktioner for at undgå spredning af covid19

  • Aktiviteter, der skaber omsorg, glæde og oplevelser for andre

Se de aktuelle restriktioner her: https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/nationale-tiltag

Puljens størrelse: 250.000 kr.

 

Hvor meget kan man søge:

Der uddeles bevillinger af mindre beløb for at sikre aktiviteter i hele kommunen.

Hvordan søger man:

Send ansøgning med beskrivelse af din aktivitet via nedenstående formular. 
Ansøgningen skal være vedlagt et budget, der viser de forskellige udgifter ved aktiviteten og det ansøgte beløb.

Spørgsmål sendes til kultursekretariatet@syddjurs.dk

Ansøgningerne behandles løbende af administrationen.

 

Afrapportering:

Ved bevillinger over 1.000 kr. indsendes der efter endt arrangement en beskrivelse af det afholdte arrangement/aktivitet samt regnskab og billeder.

Ved bevillinger under 1.000 kr. indsendes billeder og en kort beskrivelse af det afholdte arrangement.

Hvornår får man svar:

Man får svar inden for 7 arbejdsdage efter ansøgningen er modtaget.

Budget
Opdateret: 22-02-2021 15:36

Kontakt