Klima og energi - Grøn Guide

Syddjurs Kommunes visioner og målsætninger for klimatilpasningen bygger på kommunens Lokale Agenda 21 strategi, der indeholder et særligt fokusområde for klima og energi.

Ny Avis: Guide til grøn energi i din bolig og feriehuset

Brochuren er husstandsomdelt med inspiration til energibesparelser.

Klik på billedet for at se avisen i bladreversion, pdf findes nederst på siden.

 


Byrådet har besluttet, at Syddjurs Kommune til enhver tid skal matche de nationale mål for CO2 reduktion og være aktive på klimaområdet.

Syddjurs Kommune har derfor en målsætning om at reducere CO2-udledningen med 2 pct. om året frem til år 2025. Den Lokale Agenda 21 strategi indeholder en række indsatsområder, der skal bidrage til at nå denne målsætning.

Syddjurs Kommunes visioner for klimaindsatsen:

  • Syddjurs Kommune vil være blandt de kommuner, der har den laveste CO2 udledning pr. borger.

  • Syddjurs Kommune vil reducere sit eget energiforbrug og CO2 udledning på lige fod med dets borgere og erhvervsliv.

  • Syddjurs Kommune vil skabe rammer for øget anvendelse af vedvarende energi i kommunen.

  • Syddjurs Kommune ønsker med sin klimaindsats at skabe gode vilkår for vækst for kommunens erhvervsliv og samtidige skabe værdi for kommunens borgere.

  • Syddjurs Kommune ønsker gennem strategiske samarbejder med virksomheder, foreninger og organisationer at skabe vilkår for en øget klimaindsats.

Syddjurs Kommune har indgået nedenstående forpligtende aftaler på klima og energiområdet.

> Aftale om DN Klimakommune

> Borgmesterpagten

 

Opdateret: 26-06-2015 01:00

Kontakt

Feedback