Energi- og klimaprojekter i Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune deltager aktivt i en række projekter og aktiviteter, der medvirker til at opfylde kommunens målsætninger på energi- og klimaområdet.

Projekt Midt Energistrategi – Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner

Syddjurs Kommune indgår i projektet Midt Energistrategi sammen med 16 andre kommuner, 13 energiselskaber, 2 universiteter, Samsø Energiakademi, Dansk Fjernvarme, ABP/INBIOM (Innovationsnetværket for Biomasse), en række øvrige aktører og Region Midtjylland.  

Projektets formål

Projektets formål er at bidrage til omstillingen af vores energisystem til et fleksibelt og energieffektivt system på vedvarende energi ved at:

  • opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område,
  • arbejde med omstillingen i både by- og landkommuner, samt
  • sikre koordinering mellem stat, region og kommuner af indsatsen på energiområdet.

 

Tidsplan og finansiering

Projektet gennemføres i perioden 2014 til og med 2015 og støttes af Energistyrelsen.

 

Tidligere Energi- og klima projekter i Syddjurs Kommune:

  • Projekt Enercoast - biomasse på kommuneniveau (2008-2012). Projektets overordnede formål var at opnå viden indenfor øget anvendelse af vedvarende energikilder, opnå økonomisk vækst inden for biomasseområdet, reducere miljøpåvirkninger ved produktion af bioenergi og opnå regionale selvforsyninger med energi. >> Link til projektets hjemmeside
Opdateret: 06-05-2018 21:00

Kontakt

Feedback