Indberetning af oversvømmelser

Oversvømmelse
Oversvømmelse
Som led i klimatilpasningen ønsker Syddjurs Kommune at blive opmærksom på, hvilke områder der især er udsat for oversvømmelse.

Som forarbejde til Klimatilpasningsplan 2014 er der udarbejdet en risikokortlægning af hele kommunen. Kortlægningen er lavet i felter på 100 x 100 meter, og er derfor ikke særlig detaljerede. Jo bedre Syddjurs Kommune kender de konkrete problemområder, jo bedre kan vi prioritere klimatilpasningsindsatsen fremover.

Du kan hjælpe Syddjurs Kommune til at få en endnu større viden om, hvilke områder der bliver oversvømmede ved skybrud, ved at indberette det på denne side, når du oplever en oversvømmelse.

Som udgangspunkt er afledning af regnvand fra privat grund grundejerens eget ansvar. Vandet skal håndteres på en måde, så det ikke løber ind til naboer, fx ved nedsivning eller tilbageholdelse i regnvandsbassiner eller regnbede.

Læs mere om, hvordan du klimatilpasser din ejendom, på www.klimatilpasning.dk.

Indberet oversvømmelser

Du kan indberette oplevede oversvømmelser via nedenstående kort eller sende en mail eller brev mrk. "Klimatilpasning" til kommunen med dine bemærkninger.

 

Opdateret: 05-06-2014 10:45
Feedback