Afbrænding af haveaffald

Det er generelt forbudt af afbrænde haveaffald efter affaldsbekendtgørelsens § 37.

I landzone er det dog tilladt at afbrænde haveaffald i perioden fra den 1. december til den 1. marts. Derudover er det tilladt at brænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser, og det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans Aften.

Derudover gælder følgende efter Syddjurs Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald:

  • Der må kun afbrændes mindre mængder haveaffald.
  • Afbrænding skal ske uden gene for andre.
  • Afbrænding skal ske i overensstemmelse med brandmyndighedernes bestemmelser - herunder i forhold til mængder, afstandskrav og eventuelle lokal eller tidsbegrænsede forbud. Læs mere om dette på Beredskab og Sikkerheds hjemmeside. Se i øvrigt Beredskab og Sikkerheds vejledning om afbrænding nedenfor.

 

 

Opdateret: 13-07-2020 10:55

Kontakt