Luft- og støjforurening

Hvilke regler gælder der for støjgener og røggener?

Støjforurening

Støj fra erhverv:

Du kan henvende dig til kommunen, hvis du er generet af støj fra virksomheder, landbrug, diskoteker, kompressorer (ved f.eks. supermarkeder) og kommunale institutioner.

Det er politiet, der skal give tilladelser til udendørs arrangementer, byfester, festivaler, koncerter og lignende.

Støj fra private:

Hvis naboen larmer mere end almindeligt acceptabelt, eksempelvis med høj musik eller støjende maskiner, er det politiet, du skal henvende dig til.

Hvis du plages af støj fra naboens husdyr, kan kommunen oplyse dig om, hvilke og hvor mange dyr naboen må have på sin grund.

 

Luftforurening

Hvis du er generet af røg fra din nabo, herunder en virksomhed eller kommunal institution, kan du ligeledes henvende dig til kommunen.

Kommunen har udarbejdet en forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune. Her kan du finde et afsnit om vejledning i brugen af fastbrændselsovne og et afsnit om reglerne i denne forbindelse. Forskriften findes nederst på siden.

Derudover kan du på miljøstyrelsens hjemmeside finde gode råd om fyring i brændeovne og information om luftforurening fra brændeovne

 

Regler for afbrænding af haveaffald.

Her finder du regler for afbrænding af haveaffald.

BilagStørrelse
forskrift for fastbraendselsovne.pdf2.19 MB
Opdateret: 03-11-2018 20:30

Kontakt

Feedback