Rensning af asbesttage

Asbeststøv indeholder små fibre, som ved indånding kan medføre risiko for udvikling af bl.a. lungekræft.

Asbestholdige tagplader

Asbestholdige bølgetagplader blev produceret fra 1940’erne og frem til 1987, men der er importeret asbestholdige plader efter 1987. Tagpladerne har et nummer på forsiden, som oftest angiver, om pladen indeholder asbest. Hvis produktionsnummeret begynder med 4 eller 5, er der tale om et asbestfrit produkt. Hvis produktionsnummeret derimod begynder med 0 eller 1, er der tale om et asbestholdigt produkt. 

Regler for arbejde med asbest

Udstyr, der anvendes til højtryksspuling af asbesttage, skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Godkendt udstyr er forsynet med afskærmning samt opsamling og filtrering af spulevandet. Der findes firmaer, der tilbyder rensning af tage. Du skal være opmærksom på, at deres udstyr er godkendt af Arbejdstilsynet.
Derudover kan du selv anvende blød børste og vandslange. Vandet fra vandslangen skal ikke bruges til at spule med, men til at holde materialet vådt, da det begrænser spredningen af støv.

Asbestholdigt affald

Asbestrester og andet indhold fra det anvendte filter skal bortskaffes til deponering.

 

 

Opdateret: 22-02-2019 12:49

Kontakt