Rensning af asbesttage

Asbeststøv indeholder små fibre, som ved indånding kan trænge ud i lungerne og sætte sig fast, hvilket kan medføre risiko for udvikling af bl.a. lungekræft. Asbest kan også forårsage forurening. Arbejdstilsynet har fastlagt en række regler, som også gælder private husejere ved rengøring af hustage af asbest.

Asbestholdige tagplader

Asbestholdige bølgetagplader blev produceret fra 1940’erne og frem til 1987, men der er importeret asbestholdige plader efter 1987. Tagpladerne har et nummer på forsiden, som oftest angiver, om pladen indeholder asbest. Hvis produktionsnummeret begynder med 4 eller 5, er der tale om et asbestfrit produkt. Hvis produktionsnummeret derimod begynder med 0 eller 1, er der tale om et asbestholdigt produkt. 

Regler for arbejde med asbest

Udstyr, der anvendes til højtryksspuling af asbesttage, skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Godkendt udstyr er forsynet med afskærmning samt opsamling og filtrering af spulevandet. Der findes firmaer, der tilbyder rensning af tage. Du skal være opmærksom på, at deres udstyr er godkendt af Arbejdstilsynet.
Derudover kan du selv anvende blød børste og vandslange. Vandet fra vandslangen skal ikke bruges til at spule med, men til at holde materialet vådt, da det begrænser spredningen af støv.

Asbestholdigt affald

Asbestrester og andet indhold fra det anvendte filter deponeres efter reglerne om asbestaffald. Du kan læse mere om affaldssortering på Reno Djurs’ hjemmeside: Reno Djurs

 

 

Opdateret: 07-06-2016 10:47

Kontakt

Relaterede links

Feedback