Kaløstien - en regional vandrerute

Kaløstien danner et regionalt sammenhængende stiforløb på Djursland

Syddjurs Kommune har med etableringen af Kaløstien dannet et regionalt sammenhængende stiforløb på Djursland. Med Kaløstien skabes der forbindelse med Gjerrildbanestien og Nordsøstien i den nordlige del af Djursland og Molsruten mellem Rønde og Ebeltoft.

 

Vandrerute

Kaløstien er anlagt som en afmærket vandrerute på ca. 16 km, der går fra Ryomgård mod Rønde og Kalø. Kaløstien gennemløber en række smukke landskaber, der er meget karakteristiske for Syddjurs:

  • efter at have passeret den flade Ryom Ådal syd for Ryomgård følger Kaløstien småveje langs engene omkring Ryom Å og krydser senere Saksvad Bæk ved Skummelvad Bro. Herfra fortsætter Kaløstien sydpå ad den gamle Nørreherredsvej.
  • nord for Kalø går stien op over de dramatiske randmorænebakker fra sidste Istid og byder her på en af de flotteste udsigter over Djursland.
  • fra Kalø fortsætter man ned gennem Ringelmose Skov, og ved Egens Vig har Kaløstien forbindelse med Molsrutens system af stier. Ved Kalø er det også muligt at vælge et alternativt forløb omkring Rønde.

 

Afmærkning

Kaløstien består af en kombination af trampestier samt offentlige og private småveje, hvor færdselslovens almindelige bestemmelser for gående og trafikanter gælder.

Det er kun en del af Kaløstien, som det er muligt at cykle på. Cyklister henvises derfor til at benytte den regionale cykelrute 22, der også er afmærket og skiltet hele vejen.

 

>> her kan du finde et oversigtskort<<

Opdateret: 13-02-2014 11:39

Kontakt

Feedback