Gyvel

Gyvel er en stedsegrøn busk, der muligvis er indført fra Sydeuropa og udplantet mange steder som prydplante.

’Problem-art’

Måske er det en hjemmehørende art, der bare har fået bedre vilkår med klimaændringer og færre græssende dyr i landskabet. For den øvrige natur, og specielt den tørre natur, der er karakteristisk for Syddjurs Kommune, er det et stort problem..

 

Værdifulde naturtyper

Hvis den ikke bekæmpes, danner den flere meter høje, ugennemtrængelige krat, hvor stort set intet andet vokser. Det sker desværre især på mange af de mest værdifulde naturtyper, som heder, overdrev og andre varme, tørre områder, der ellers kunne huse et spændende liv af sjældne planter og dyr. 

 

Kvælstof fra luften

Ligesom andre arter i ærteblomstfamilien er den i stand til at optage kvælstof fra luften. Den gøder derfor jorden på længere sigt og gør det sværere at genskabe den oprindelige næringsfattige natur.

Gyvel er let giftig og smager grimt, og den er derfor svær at bekæmpe med kreatur- eller hestegræsning. Mange steder er det derfor nødvendigt at slå den med maskiner. På den måde får man dog stimuleret frøene i jorden til at spire, og så har man startet en ny tilgroning.

 

Bekæmpelse

For at bekæmpe gyvel effektivt er det ofte nødvendigt med fåre- eller gedegræsning, og helst slåning hvert år så planterne ikke når at sætte nye frø. Men frøene kan bevare spiringsevnen i mindst 20 år, så selv med den optimale bekæmpelse vil det vare årtier før gyvel kan være bekæmpet.

Opdateret: 12-06-2014 14:29

Kontakt

Feedback