Lokale Naturråd - Syddjurs, Norddjurs, Randers og Favrskov Kommuner

Lokale Naturråd

Lokale Naturråd

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er det nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger. Formålet er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt være værktøj for planlægning til mere sammenhængende natur i og mellem kommuner.

På landsplan skal der oprettes i alt 20 lokale naturråd (se kortbilag for geografisk afgrænsning heraf herunder). I bekendtgørelsen er Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune og Favrskov Kommune sat sammen om at etablere et lokalt naturråd.

Syddjurs Kommune varetager sekretariatsfunktionen for rådet.

 

Hvem kan deltage?

Naturrådet kan bestå af op til 20 medlemmer fra relevante landsdækkende og lokale foreninger og organisationer inden for de fire kommuners geografiske udstrækning. Naturrådene skal repræsenteres ligeligt mellem hhv. erhvervsorganisationer, og organisationer der varetager naturinteresser.

De foreninger og organisationer, som ifølge bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger hhv. organisationer. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der er tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Det bemærkes, at ligestillingsloven finder anvendelse. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. Kravet kan dog fraviges i særlige tilfælde, f.eks. hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen.

Tidsplan

De lokale naturråd skal oprettes mellem 1. november 2017 og 15. januar 2018. Naturrådets arbejde skal være afsluttet senest den 15. juli 2018. Naturrådenes arbejde er ikke bindende for byrådene, men skal ses som en inspiration.

 

Medlemmer i det Lokale Naturråd:

LMO, LandboForeningen Midtjylland Jens Vestergaard 8472 Sporup

Bæredygtigt Landbrug, Jens Aarøe 8420 Knebel

Djursland Landboforening Hanne Line Revsbech 8950 Ørsted

Djursland Landboforening Jørgen Ivar Bruus Mikkelsen Grønfeld, 8400 Ebeltoft

Landbrug & Fødevarer Christian Gylling Jensen 8370 Hadsten

Landbrug og Fødevarer Rikke Skyum 8410 Rønde

 

Danmarks Sportsfiskerforbund Lars Kielsgaard 8870 Langaa

Danmarks Jægerforbund Reidar Lænø 8560 Kolind

Friluftsrådet Anita Søholm 8420 Knebel

DOF - Østjylland Joy Klein Feldballe, 8410 Rønde

BLAK Nina Bjarup Vetter 8400 Ebeltoft

Danmarks Naturfredningsforening Anne-Mette Kirkegaard Poulsen 8860 Ulstrup

 

Det bemærkes, at enkelte erhvervsorganisationer er repræsenteret med to personer, for at skabe ligevægt mellem hhv. erhvervs- og naturorganisationerne.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd (Bek. 971 af 7. august 2017).

 

Se kortbilag herunder

 

 

BilagStørrelse
PDF icon kort - danmarks 20 lokale naturraad.pdf163.26 KB
Opdateret: 24-11-2017 10:22
Feedback