Aktuelle naturprojekter

Der trækkes vod i Vallum Sø
Der trækkes vod i Vallum Sø
Her kan du læse mere om aktuelle naturprojekter i Syddjurs Kommune

Restaurering af søer

Natur og Miljø har igangsat opfiskningen af skidtfisk i Tillerup Sø på Mols og Vallum Sø ved Ryomgård. Søerne har tidligere være forurenet, og det har givet en alt for står bestand af skidtfisk som karper, brasen og skaller. Skidtfiskene gør søen grumset ved at rode bunden op eller æde de smådyr, der ellers kunne holde algerne nede. Hvis de blev fisket op, kan søerne få flere undervandsplanter, der kan gøre, at søen holder sig klarvandet og fin. Vi har derfor de sidste par uger trukket vod i søerne for at fange så mange fisk som muligt. I Tillerup Sø var det med begrænset succes, men i Vallum Sø landede vi over 3 tons. De første træk med voddet gav op til et ton hver, mens fangsten i det sidste træk kun var på sølle 10 kg. Det betyder, at der virkelig er blevet fisket i bund, så Vallum Sø er godt på vej. En af de gode dage haved vi besg af et biologihold fra Rønde Gymnasium, der fik sig en slimet oplevelse.

 

Blomster i byen

Der er mange byer, der påstår at ligge naturskønt, men Ebeltoft har for alvor noget at have det i. Molsnaturen med alle de tørre bakker er noget af det allerfineste natur, vi har i landet. Her er stadig godt med vilde blomster, sjældne sommerfugle, vilde bier, agerhøns og andre insektædende fugle som i gamle dage. Det er forsvundet fra det meste af landet, ja det meste af Nordeuropa, men vi har det stadig her omkring Ebeltoft, og det skal vi passe på.

Sammen med Nationalpark Mols Bjerge laver kommunen derfor en række rydninger af nåletræer, krat og gyvel på arealer i Ebeltoft, der kan blive gode for blomster og sommerfugle. Et eksempel er arealet ved vejen ned til Ebeltoft Vandrerhjem. Det var ved at lukke helt til i små fyrretræer og brombær. Det er der ikke meget liv i. Det kunne være en fin lille mark med et mylder af vilde blomster som blåhat, knopurt, tjærenelliker, rødkløver, rundbælg, djævelsbid, høgeurt, lyng og blåmunke. Hvis vi laver det, følger de sjældne vilde bier og sommerfugle efter, og så har vi brugt arealet smart og lavet god natur.

 

 

 

2017: Termestrup Enge skal måske gøres til vådområde.

 

Termestrup Enge ved Rosenholm Å er som de fleste ådale gennemskåret af dræn og grøfter. Drænede enge er usikre at dyrke og afgiver en masse CO2 til luften og kvælstof til jorden og vandmiljøet. Det er derfor oplagt at undersøge, om der er lodsejeropbakning til at stoppe dræn og grøfter og lave området til rig, våd natur i stedet. Syddjurs Kommune Natur og Miljø har derfor fået ca. 116.000 kr af Miljø- og Fødevareministeriet til en nærmere undersøgelse på ca. 88 hektar i Termestrup Enge.

Undersøgelsen vil blive udført i 2017, og derefter vil det blive besluttet, om der arbejdes videre med projektet.

 

Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget 400.000 kr. til en indsats for at restaurere Vallum Sø ved Ryomgård og Tillerup Sø på Mols Hoved. Søerne har en meget dårlig tilstand med plumret, bakteriefyldt vand og mangler undervandsplanter. Forureningen er søerne er nedbragt, men begge søer har stadig meget store bestande af skidtfisk som skaller, karper og brasen. Skidtfiskene roder bunden op og æder de dafnier, der ellers kunne holde vandet klart og give en bedre tilstand i søerne. Pengene skal derfor bruges til at fange så mange skidtfisk som muligt i 2017 og 2018.

 

For flere oplysninger kan projektleder Lars Dyhrberg Bruun kontaktes på LDB@syddjurs.dk eller 87535256.

2017-2019:

Syddjurs Kommune skal restaurere Vallum Sø og Tillerup Sø.

2016-2017:

Låddenbjerg på Mols.

Bakken Låddenbjerg, der ligger lige øst for Agri på toppen af Mols, er en af vores fineste overdrevsbakker. Den har været under tilgroning i mange år, men i 2016-2017 har kommunen ryddet træer og krat og etableret græsning.

Syddjurs Kommune bekæmper gyvel

Et af de største problemer på tørre naturområder er gyvel. Gyvel kan på ganske kort tid lave store, tætte krat, hvor der ellers kunne være en masse meget mere værdifuld natur. Et af de steder, den er mest i vejen, er langs Ny Lufthavnsvej ved Tirstrup, hvor den fylder en stor del af den nye vejrabat. Det er synd, for vejrabatten kunne faktisk være fin og rig på blomster. Og sommerfugle! En af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter ligger nemlig inde på lufthavnens arealer, og hvis vejrabatten blev fri for gyvel, kunne vejkanten blive en forlængelse af sommerfuglenes levested. Og hvis det sker, kan sommerfuglene måske sprede sig ned til Feldballe Bakker og videre til Mols Bjerge, hvor de skal være meget velkomne. Derfor starter Syddjurs Kommune nu maskinerne og knuser gyvelen langs vejen.

Biolog i Natur & miljø, Syddjurs Kommune, Lars Dyhrberg Bruun fortæller, hvorfor kommunen bekæmper gyvel, fx her tæt på Tirstrup Lufthavn.

 

 

Syddjurs går til kamp mod hybenrosen

Hybenrose, der også hedder Rynket rose, er en elsket haveplante, men planten udgør et stort problem langs strandene. Den er importeret fra Asien og har ingen naturlige fjender i Danmark. Den kan derfor sprede sig uhæmmet, og er det, man kalder en invasiv art ligesom Kæmpebjørneklo. Syddjurs Kommune går derfor i gang med at slå roserne på noget af vores allerfineste og truede natur nemlig Kattegatkysten fra Rugård Strand i nord til Øer i syd. Området er en ”stenørken” med et helt unikt plante-og dyreliv, og hvis det får lov at drukne i Rynket rose, vil det være et stort tab af vores fælles naturarv.

Lars Dyhrberg Bruun, der er biolog i Syddjurs Kommune fortæller, hvorfor rynket rose skal bekæmpes for at bevare det det unikke plante og dyreliv.

Opdateret: 11-10-2017 08:04
Feedback