Strandtudse

I Syddjurs Kommune er der 3-4 bestande af strandtudse

NatureEyes

Strandtudse (Bufo calamita). Foto NatureEyes.

Strandtudse er en lille, tyk tudse med ujævn, vortet hud og som regel en tydelig gul rygstribe.

 

Pionerart

Strandtudse findes især spredt i det mest af landet. Den er en pioner-art, der er tilpasset til at finde nyopståede vandhuller, typisk på strandenge, oversvømmede marker og våde enge. Den går hurtigt og kan sprede sig langt under vandringsperioden i foråret.

 

Tilbagegang i Danmark

Hannen kvækker meget højt, og kan lokke hunner til fra flere kilometers afstand. Strandtudse var tidligere ret almindelig, men er gået stærkt tilbage, blandt andet på grund af dræning af enge og marker.

I Syddjurs er der 3-4 bestande på Dejret Øhoved og ved Strands, Fejrup og måske Øer.

Strandtudsens ynglevandhuller er beskyttede og må ikke fyldes op eller drænes væk, heller ikke selvom det bare er nyligt opståede oversvømmelser på marker.

 

Hør strandtudsen her

Opdateret: 24-01-2017 10:53

Kontakt