Olietanke

Har du en olietank, eller tænker du på at anskaffe dig en, så er der en række regler, du bør kende
Blanketter/Selvbetjening: 

Etablering af olietanke (under 6000 l) til opvarmning af bolig

Etablering af en olietank skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

Anmeldelsen skal ske via Byg og Miljø løsningen. Der skal desuden medsendes en skitse over din grund med tankens placering samt en kopi af tankattesten.

Du kan læse mere om krav til etablering af og miljøregler for olietanke nederst på denne side.

 

Sløjfning af olietanken

Olietanke skal sløjfes, når de falder for deres sløjfningstermin (se nedenfor), eller hvis brugen af dem varigt ophører.

Ved sløjfning af en olietank, skal du sikre dig:

  • at eventuelt restindhold i anlægget fjernes
  • at tanken fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres
  • at tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Senest 4 uger efter sløjfning skal dette meddeles til Syddjurs Kommune.  Meddelelsen skal ske på Byg og Miljø løsningen.

Olietanke, der er taget ud af drift kan afleveres på genbrugsstationen.

 

Forsikring af olietanke

Du kan finde oplysninger om forsikringsordning kan du få på Topdanmarks hjemmeside  om olietankforsikring.

For at være dækket af forsikringen skal fyringsolien være leveret af et af de danske olieselskaber eller olieleverandører, der bliver forsynet med olie fra et af disse.

Desuden skal olietanken og rørsystemet opfylde reglerne i Olietankbekendtgørelsen Det indebærer blandt andet, at frister for udskiftning af olietanken skal være overholdt.

 

Lovkrav og skadesdækning

Hvis du ikke har overholdt udskiftningsfristen, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal du selv betale for at få fjernet forureningen.

Det er også vigtigt, at du som ejer af en olietank sørger for, at tanken er i forsvarlig stand, og at den lever op til de fastsatte regler. Hvis der sker et olieudslip, og din olietank og rørsystemet ikke overholder reglerne, kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække en eventuel skade.

Bemærk, at din olietank skal være registreret i BBR-ejermeddelelsen for din ejendom. Kontakt kommunen, hvis olietanken ikke er registreret.

Er du i tvivl, om din olietank overholder reglerne, så kontakt dit olieservicefirma eller VVS-firma.

 

Sløjfningsterminer for olietanke

Placering

Tanktype

Indvendig korrosionsbeskyttelse

Sløjfningstermin

(antal år efter fabrikationsår)

Overjordisk

(også indendørs)

Ståltank

Nej

30 år

Ja

40 år

Plasttank

Nej (enkeltvægget)

25 år

Nej (dobbeltvægget)

40 år

Nedgravet

Ståltank

Nej

40 år

Ja

50 år

Plasttank

Nej

45 år

 

Yderligere information

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har olieudslip?

Olieudslip fra nedgravede tanke opdages oftest ved, at olie trænger gennem kældervæggen ind i huset, så man kan se eller lugte det, eller ved at der ses et stigende olieforbrug.

Hvis du har olieudslip, skal du straks stoppe udslippet, hvis du kan, og straks herefter anmelde udslippet til:

  • Syddjurs Kommune på tlf 87 53 50 00 og
  • Topdanmark, hvor olieselskaberne har tegnet en forsikring.

 

                                                                     

 

Opdateret: 21-02-2019 19:30

Kontakt

Feedback